هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری نفوذ مخروط در درزگیرهای گرم است که با استفاده از نفوذ سنج استاندارد مجهز به یک مخروط نفوذی مناسب، انجام می شود. مقادیر نفوذ اولیه و غوطه ور در ماده سوخت با استفاده از روش آزمون استاندارد ثبت می شود.

برای کاربرد این نوع درزگیر آن را گرم کرده و در محل درز می ریزند.

مقدار نفوذ مخروط

عمق نفوذ مخروط استاندارد تحت شرایط مشخص جرم، زمان و دما که در آزمونه نفوذ می کند.

اصول آزمون

برای تهیه آژمونه ها، قسمتی از نمونه درون دو ظرف فلزی ریخته و در هوا سرد می شود و از طریق غوطه وری همراه با ظرف انتقال در حمام آبی با دمای ثابت، نگه داری می شود.

پس از دوره تثبیت شرایط، ظرف انتقال حاوی آزمونه ها از حمام آبی خارج می شود و روی دستگاه نفوذ مخروط قرار می گیرد. آزمون نفوذ مخروط بلافاصله بر روی آزمونه ها انجام می شود.

 

 دانلود استاندارد درزگیرهای گرم- قسمت 2 : تعیین نفوذ مخروط در دمای 25 درجه سانتی گراد  – روش آزمون 

حجم فایل:350.86 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *