تا 8 متر

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 54 نتیجه

آپارتمان مسکونی 11 طبقه عرض 7
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 1557 –  آپارتمان مسکونی 11 طبقه عرض 7 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 5 نما-مقطع طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. انتخاب […]

آپارتمان مسکونی 3 طبقه عرض 6
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 1712 –  آپارتمان مسکونی 3 طبقه عرض 6 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان مبلمان، دیتایل 1 نما ۳ برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. انتخاب پلان […]

آپارتمان مسکونی با عرض 7 متر
تومان ۵۲,۵۰۰

شماره فایل : 37 – آپارتمان مسکونی با عرض 7 متر این فایل شامل مدارک زیر می باشد: پلان معماری طبقات  پلان فونداسیون پلان تاسیسات  1 نما 3 مقطع طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می […]

پلان آپارتمان مسکونی 4 طبقه
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 369 -پلان آپارتمان مسکونی 4 طبقه فایل مسکونی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان تاسیسات  دتایل 2 مقطع 1 نما تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را […]

پلان آپارتمان مسکونی به عرض 6
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 1708 – پلان آپارتمان مسکونی به عرض 6 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. انتخاب پلان […]

پلان آپارتمان مسکونی به عرض 8
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 1699 – پلان آپارتمان مسکونی به عرض 8 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان ۳ نما 2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. انتخاب […]

پلان آپارتمان مسکونی عرض 6
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 1703 – پلان آپارتمان مسکونی عرض 6 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان مبلمان 1 نما 2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. انتخاب پلان مناسب مسکونی […]

پلان اتوکدی آپارتمان مسکونی 4 طبقه
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 1682- پلان اتوکدی آپارتمان مسکونی 4 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان فونداسیون 1 نما 2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی لوکس از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. […]

پلان مسکونی 3 طبقه عرض 8
تومان ۱۶,۲۵۰

شماره فایل : 1553 – پلان مسکونی 3 طبقه عرض 8 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد:  پلان طبقات  پلان مبلمان  پلان تاسیسات  پلان سازه ای  پلان ستون گذاری  5 دیتایل  1 نما  2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به […]

پلان مسکونی 3 طبقه عرض 8
تومان ۱۳,۷۵۰

شماره فایل : 1583 – پلان مسکونی 3 طبقه عرض 8 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 دیتایل  1 نما  1 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می […]

پلان مسکونی 4 طبقه عرض 7
تومان ۲,۵۰۰

شماره فایل : 1558 – پلان مسکونی 4 طبقه عرض 7 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 3 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. انتخاب […]

پلان معماری آپارتمان مسکونی عرض 8
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 1704 – پلان معماری آپارتمان مسکونی عرض 8 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان مبلمان 1 نما 2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. انتخاب پلان مناسب […]

دانلود نقشه آپارتمان عرض 6
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 1709 – دانلود نقشه آپارتمان عرض 6 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان تاسیسات، پلان فونداسیون، دیتایل 1 نما 2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی لوکس از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته […]

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی 4 طبقه
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 361 – دانلود نقشه آپارتمان مسکونی 4 طبقه فایل مسکونی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان طبقات دتایل و جزییات 2 مقطع 2 نما   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی عرض 6
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 1718 – دانلود نقشه آپارتمان مسکونی به عرض 6 فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 2 برش طراحی کردن پلان های مسکونی از سخت ترین خدمات معماری می باشد. طراحی این قبیل پلان ها به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و قیزیکی خانواده وابسته می باشد. […]

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی عرض 8
تومان ۲۲,۵۰۰

شماره فایل : 360 – دانلود نقشه آپارتمان مسکونی عرض 8 فایل مسکونی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان سازه دتایل سازه پلان روشنایی، تاسیسات و… 1 نما 3 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که […]