نقشه پارکینگ طبقاتی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 27 نتیجه

پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۲,۵۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 7 طبقه پارکینگ و 1 طبقه تجاری)

پلان لکه گذاری ، پلان مبلمان طبقات ، 1 پرسپکتیو

پارکینگ طبقاتی
تومان ۸۷,۵۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 9 طبقه )

پلان طبقات ( طبقه همکف بانک و 8 طبقه پارکینگ) ، پلان بام

پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۵,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 4 طبقه پارکینگ و یک طبقه تجاری )

سایت پلان ، پلان طبقات

پارکینگ طبقاتی ( 3 طبقه )
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 255

پارکینگ طبقاتی 4 طبقه
تومان ۴۵,۰۰۰

 

 

پارکینگ طبقاتی 5 طبقه
تومان ۴۰,۰۰۰

فایل شماره 260 – پارکینگ طبقاتی 5 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات  پلان بام  دتایل و جزییات 2 مقطع 2 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و […]

پارکینگ طبقاتی 6 طبقه
تومان ۲۲,۵۰۰

شماره فایل : 263 -پارکینگ طبقاتی 6 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات  پلان آکس بندی 2 مقطع 1 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده […]

پلان پارکینگ طبقاتی 3 طبقه
تومان ۲۷,۵۰۰

فایل شماره 256 – پلان پارکینگ طبقاتی 3 طبقه  فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 2 مقطع 2 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده […]

دانلود پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری
تومان ۱۰,۰۰۰

فایل شماره 270 – دانلود پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 2 مقطع 2 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های  کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده باشد، […]

دانلود پلان پارکینگ 2 طبقه
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 252 – دانلود پلان پارکینگ 2 طبقه   از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده باشد، بنابراین طراحی پارکینگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طراحی کردن […]

دانلود پلان پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۲,۵۰۰

فایل شماره : 258 – دانلود پلان پارکینگ طبقاتی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات   نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده باشد، بنابراین طراحی […]

دانلود پلان پارکینگ طبقاتی ( 3 طبقه )
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 254 – دانلود پلان پارکینگ طبقاتی ( 3 طبقه )   از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود . مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده باشد. بنابراین طراحی پارکینگ از اهمیت ویژه ای […]

دانلود پلان پارکینگ طبقاتی (5 طبقه )
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 253 – دانلود پلان پارکینگ طبقاتی (5 طبقه ) فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 1 مقطع 1 نما   از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و […]

دانلود پلان معماری پارکینگ
تومان ۳۵,۰۰۰

فایل شماره : 262 – دانلود پلان معماری پارکینگ فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان  دتایل و جزییات 2 مقطع از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده […]

دانلود پلان معماری پارکینگ طبقاتی
تومان ۵۰,۰۰۰

فایل شماره 257 – دانلود پلان معماری پارکینگ طبقاتی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات  پلان بام  2 برش 2 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب […]