نقشه پارکینگ طبقاتی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 27 نتیجه

پارکینگ طبقاتی
تومان ۹,۰۰۰

شماره فایل : 263

پارکینگ طبقاتی
تومان ۸,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان فنداسیون ، دتایل و جزییات

پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۵,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان شیب بندی سقف

پارکینگ طبقاتی
تومان ۵,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 7 طبقه پارکینگ و 1 طبقه تجاری)

پلان لکه گذاری ، پلان مبلمان طبقات ، 1 پرسپکتیو

پارکینگ طبقاتی
تومان ۳۵,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 9 طبقه )

پلان طبقات ( طبقه همکف بانک و 8 طبقه پارکینگ) ، پلان بام

پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۵,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان بام ، دتایل و جزییات

پارکینگ طبقاتی
تومان ۲۸,۰۰۰

فایل شماره : 269

پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۸,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 4 طبقه )

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان فنداسیون ، پلان آکس بندی ، 2 پرسپکتیو

پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۷,۰۰۰

فایل شماره : 273

پارکینگ طبقاتی
تومان ۳,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 4 طبقه پارکینگ و یک طبقه تجاری )

سایت پلان ، پلان طبقات

پارکینگ طبقاتی ( 3 طبقه )
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل : 255

پارکینگ طبقاتی 5 طبقه
تومان ۱۶,۰۰۰

فایل شماره 260 – پارکینگ طبقاتی 5 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات  پلان بام  دتایل و جزییات 2 مقطع 2 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و […]

پلان پارکینگ طبقاتی 3 طبقه
تومان ۱۱,۰۰۰

فایل شماره 256 – پلان پارکینگ طبقاتی 3 طبقه  فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 2 مقطع 2 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده […]

دانلود پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری
تومان ۴,۰۰۰

فایل شماره 270 – دانلود پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 2 مقطع 2 نما از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های  کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده باشد، […]

دانلود پلان پارکینگ 2 طبقه
تومان ۴,۰۰۰

شماره فایل : 252 – دانلود پلان پارکینگ 2 طبقه   از آنجا که صدور پروانه ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ مورد نیاز مطابق استفاده‌های کاربریهای شهری برابر ضوابط و مقررات مصوب تامین شده باشد، بنابراین طراحی پارکینگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طراحی کردن […]