نقشه پارکینگ طبقاتی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 27 نتایج

پارکینگ
تومان ۱۴,۰۰۰

فایل شماره : 262

نمره 0 از 5
پارکینگ طبقاتی
تومان ۸,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان فنداسیون ، دتایل و جزییات

نمره 0 از 5
پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۵,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان شیب بندی سقف

نمره 0 از 5
پارکینگ طبقاتی
تومان ۵,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 7 طبقه پارکینگ و 1 طبقه تجاری)

پلان لکه گذاری ، پلان مبلمان طبقات ، 1 پرسپکتیو

نمره 0 از 5
پارکینگ طبقاتی
تومان ۳۵,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 9 طبقه )

پلان طبقات ( طبقه همکف بانک و 8 طبقه پارکینگ) ، پلان بام

نمره 0 از 5
پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۵,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان بام ، دتایل و جزییات

نمره 0 از 5
پارکینگ طبقاتی
تومان ۱۸,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 4 طبقه )

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان فنداسیون ، پلان آکس بندی ، 2 پرسپکتیو

نمره 0 از 5
پارکینگ طبقاتی
تومان ۳,۰۰۰

پارکینگ طبقاتی ( 4 طبقه پارکینگ و یک طبقه تجاری )

سایت پلان ، پلان طبقات

نمره 0 از 5