نقشه پارک

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 40 نتیجه

پلان پارک
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 2169 – پلان پارک نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی سیما و فضای شهرها گذاشته اند و […]

پلان پارک تفریحی
تومان ۲۵,۰۰۰

شماره  فایل : 2166 – پلان پارک تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 3 مقطع پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی […]

پلان پارک تفریحی بزرگ
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل :2222 – پلان پارک تفریحی بزرگ نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی سیما و فضای شهرها […]

پلان پارک تفریحی ورزشی
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 819- پلان پارک تفریحی ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان 2 نما 2 مقطع دتایل کامل سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، ورودی […]

پلان پارک وسیع
تومان ۳۲,۵۰۰

شماره فایل :2230 – پلان پارک وسیع نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات 3 نما 3 مقطع     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر […]

پلان مجموعه ساحلی و تفریحی-ورزشی
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 2167 – نقشه مجموعه ساحلی و تفریحی-ورزشی نقشه مجموعه ساحلی و تفریحی-ورزشی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان   پارک شهری مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی […]

پلان نقشه پارک تفریحی بزرگ
تومان ۲۲,۵۰۰

شماره فایل : 2214 – پلان نقشه پارک تفریحی بزرگ نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان موقعیت پلان طبقات پلان مبلمان 6 مقطع پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها […]

پلان نقشه تفریحی
تومان ۲۵,۰۰۰

شماره فایل : 2176- پلان نقشه تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 نما-مقطع پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر […]

دانلود پلان اتوکدی پارک
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 193 – دانلود پلان اتوکدی پارک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان دتایل و جزییات پارک ها به عنوان بخش مهمی از فضاهای عمومی شهری محسوب میشوند زیرا باعث سرزندگی و جنب و جوش جمعیت شهر می گردند. پارک ها یکی از شاخصه های توسعه یافتگی شهر ها […]

دانلود پلان پارک تفریحی
تومان ۲۵,۰۰۰

شماره فایل : 2203 – دانلود پلان پارک تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما-مقطع     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش […]

دانلود پلان شهربازی
تومان ۳۲,۵۰۰

شماره فایل : 2171 – دانلود پلان شهربازی پلان شهربازی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی […]

دانلود پلان نقشه تفریحی
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 2177 – دانلود پلان نقشه تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 3 مقطع پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش […]

دانلود نقشه اتوکدی پارک
تومان ۲۵,۰۰۰

شماره فایل : 187- دانلود نقشه اتوکدی پارک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  دتایل و جزییات پارک ها به عنوان بخش مهمی از فضاهای عمومی شهری محسوب میشوند زیرا باعث سرزندگی و جنب و جوش جمعیت شهر می گردند. پارک ها یکی از شاخصه های توسعه یافتگی شهر ها محسوب […]

دانلود نقشه اتوکدی پارک خانواده
تومان ۲۵,۰۰۰

شماره فایل : 190 – دانلود نقشه اتوکدی پارک خانواده فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان تاسیسات  دتایل و جزییات پارک ها به عنوان بخش مهمی از فضاهای عمومی شهری محسوب میشوند زیرا باعث سرزندگی و جنب و جوش جمعیت شهر می گردند. پارک ها یکی از شاخصه های توسعه […]

دانلود نقشه پارک
تومان ۲۲,۵۰۰

شماره فایل : 184 – دانلود نقشه پارک فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : سایت پلان دتایل و جزییات پارک ها به عنوان بخش مهمی از فضاهای عمومی شهری محسوب میشوند زیرا باعث سرزندگی و جنب و جوش جمعیت شهر می گردند. پارک ها یکی از شاخصه های توسعه یافتگی شهر ها محسوب […]

دانلود نقشه پارک تفریحی
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 2179 –  دانلود نقشه پارک تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان   پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی سیما و […]