نقشه مدرسه

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 49 نتیجه

پلان معماری مدرسه 2 طبقه
تومان ۹,۰۰۰

شماره فایل : 2509 – پلان معماری مدرسه 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 5 نما 9 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود پلان معماری دبستان
تومان ۱۴,۰۰۰

شماره فایل : 2512 – دانلود پلان معماری دبستان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 1 نما 3 مقطع 1 نما-مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود پلان معماری دبیرستان
تومان ۲۴,۰۰۰

شماره فایل : 2503 – دانلود پلان معماری دبیرستان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان پلان موقعیت 1 نما 4 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

دانلود پلان معماری کودکستان
تومان ۱۳,۰۰۰

شماره فایل : 2519 – دانلود پلان معماری کودکستان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 5 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 […]

دانلود پلان معماری مدرسه
تومان ۱۶,۰۰۰

شماره فایل : 2492 – دانلود پلان معماری مدرسه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 در […]

دانلود پلان معماری مدرسه 2 طبقه
تومان ۲۲,۰۰۰

شماره فایل : 2504 – دانلود پلان معماری مدرسه 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]

دانلود پلان معماری مدرسه 4 طبقه
تومان ۲۱,۰۰۰

شماره فایل : 2526 – دانلود پلان معماری مدرسه 4 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود نقشه اتوکدی مدرسه
تومان ۱۶,۰۰۰

شماره فایل : 2449 – دانلود نقشه اتوکدی مدرسه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود نقشه اتوکدی مدرسه 2 طبقه
تومان ۱۹,۰۰۰

شماره فایل : 2456 – دانلود نقشه اتوکدی مدرسه 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر میباشد: سایت پلان پلان موقعیت پلان طبقات پلان مبلمان پلان سازه ای 1 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی […]

دانلود نقشه اتوکدی مدرسه پوتینا
تومان ۹,۰۰۰

شماره فایل:  2453 – دانلود نقشه اتوکدی مدرسه پوتینا فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 6 رندر   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه مدرسه
تومان ۱۸,۰۰۰

شماره فایل :2530 -دانلود نقشه مدرسه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 در زمینه ی […]

دانلود نقشه مدرسه ابتدایی
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل: 2544 – دانلود نقشه مدرسه ابتدایی در ادامه پلانی از مدرسه جهت دانلود قرار داده شده است  فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی […]

دانلود نقشه معماری دبستان
تومان ۱۸,۰۰۰

شماره فایل : 2495 – دانلود نقشه معماری دبستان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 دیتایل 4 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]

دانلود نقشه معماری دبیرستان
تومان ۸,۰۰۰

شماره فایل : 2483- دانلود نقشه معماری دبیرستان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 […]

دانلود نقشه معماری مدرسه
تومان ۱۷,۰۰۰

شماره فایل: 2518 -دانلود نقشه معماری مدرسه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 در […]

دانلود نقشه معماری مدرسه 2 طبقه
تومان ۱۳,۰۰۰

شماره فایل : 2523 – دانلود نقشه معماری مدرسه 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 دیتایل 2 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]