نقشه بانک

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 50 نتیجه

پلان بانک
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 940 – پلان بانک این فایل شامل مدارک زیر می باشد :  پلان طبقات پلان جزییات سقف پلان تاسیسات دتایل و جزییات 2 مقطع 2 نما فضاهای مورد نیاز و معیارهای طراحی بانک ریز فضاهای بانک  و اجزی اصلی موثر در طراحی بانک : بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی […]

پلان بانک مرکزی
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 945 – پلان بانک مرکزی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد :  سایت پلان  پلان طبقات  ا عکس از ماکت 3 نما 2 مقطع   فضاهای مورد نیاز و معیارهای طراحی بانک ریز فضاهای بانک  و اجزی اصلی موثر در طراحی بانک : بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی […]

پلان ساختمان بانک
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل : 2216 – پلان ساختمان بانک   پلان به صورت فایل اتوکد شامل تمامی فضاهای مورد نیاز در یک ساختمان ادرای می باشد. فایل نقشه بانک مدارک زیر می باشد : سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع 9 ماکت ابن نقشه در 1 طبقه آماده شده است که جهت دانلود […]

دانلود پلان اتوکدی بانک
تومان ۱۴,۰۰۰

شماره فایل : 2434 – دانلود پلان اتوکدی بانک  فایل نقشه بانک مذکور شامل مدارک زیر میباشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود پلان بانک
تومان ۱۷,۰۰۰

شماره فایل : 2331 – دانلود پلان بانک فایل بانک مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود پلان معماری بانک
تومان ۲۶,۰۰۰

شماره فایل : 2393 – دانلود پلان معماری بانک فایل نقشه بانک مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان پلان موقعیت 1 دیتایل 2 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که […]

دانلود نقشه اتوکدی بانک
تومان ۱۴,۰۰۰

شماره فایل : 2405 –  دانلود نقشه اتوکدی بانک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه اتوکدی ساختمان بانک
تومان ۱۷,۰۰۰

شماره فایل :2439 – دانلود نقشه اتوکدی ساختمان بانک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه بانک
تومان ۱۳۰,۰۰۰

شماره فایل : 926 – دانلود نقشه بانک این فایل امل مدارک زیر می باشد :  سایت پلان پلان طبقات 1 مقطع 3 نما فضاهای مورد نیاز و معیارهای طراحی بانک ریز فضاهای بانک  و اجزی اصلی موثر در طراحی بانک : بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا […]

دانلود نقشه بانک 12 طبقه
تومان ۱۷,۰۰۰

فایل شماره : 2285 – دانلود نقشه بانک 12 طبقه   فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع 1 دتایل تعداد طبقات : این بانک در 12 طبقه طراحی شده است. تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای […]

دانلود نقشه بانک 6 طبقه
تومان ۱۴,۰۰۰

فایل شماره : 2276 – دانلود نقشه بانک 6 طبقه فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع تعداد طبقات : بانک در 6 طبقه طراحی شده است. تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان […]

دانلود نقشه بانک FAU
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 2403 – دانلود نقشه بانک FAU فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 دیتایل 1 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود نقشه ساختمان بانک
تومان ۸,۰۰۰

شماره فایل : 2218 – دانلود نقشه ساختمان بانک پلان بانک به صورت فایل اتوکد شامل پلان های کامل پروژه و تمامی فضاهای مورد نیاز در یک ساختمان ادرای می باشد. فایل نقشه ساختمان مدارک زیر می باشد : سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع   پلان اداری مراکز اداری باید […]

دانلود نقشه معماری بانک
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل :2385 – دانلود نقشه معماری بانک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 دیتایل 2 نما 4 مقطع 1 پرسپکتیو تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]

نقشه بانک
تومان ۶,۵۰۰

شماره فایل : 937

نقشه بانک
تومان ۵,۰۰۰

شماره فایل : 938