نقشه بانک

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 50 نتیجه

پلان اتوکدی بانک
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 955- پلان اتوکدی بانک فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان معماری، پلان اندازه گذاری 1 مقطع 2 نما بانک ها یکی از مکان هایی هستند که معماری و طراحی آنها با مشکلاتی همراه می باشد  طراحی انها به سادگی نمی باشد.  زیرا پلان دقیقی از نقشه بانک ها در دست […]

پلان بانک
تومان ۳۰,۰۰۰

شماره فایل : 940 – پلان بانک این فایل شامل مدارک زیر می باشد :  پلان طبقات پلان جزییات سقف پلان تاسیسات دتایل و جزییات 2 مقطع 2 نما بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط […]

پلان بانک 2 طبقه
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 929- پلان بانک 2 طبقه فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان بام 5 مقطع 3 نما بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط به دستگاههای خدماتی مانند نوبت‌دهی، پول […]

پلان بانک مرکزی
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 945 – پلان بانک مرکزی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد :  سایت پلان  پلان طبقات  ا عکس از ماکت 3 نما 2 مقطع بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط به […]

پلان ساختمان بانک
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 2216 – پلان ساختمان بانک   پلان به صورت فایل اتوکد شامل تمامی فضاهای مورد نیاز در یک ساختمان ادرای می باشد. فایل نقشه بانک مدارک زیر می باشد : سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع 9 ماکت ابن نقشه در 1 طبقه آماده شده است که جهت دانلود […]

پلان معماری بانک کوچک
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 953- پلان معماری بانک کوچک فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 2 مقطع 1 نما بانک ها یکی از مکان هایی هستند که معماری و طراحی آنها با مشکلاتی همراه می باشد  طراحی انها به سادگی نمی باشد.  زیرا پلان دقیقی از نقشه بانک ها در دست نیست و […]

دانلود اتوکد پلان بانک
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 950- دانلود اتوکد پلان بانک فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان موقعیت پلان طبقات پلان ستون گذاری جزییات 1 پرسپکتیو 4 مقطع 2 نما بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط […]

دانلود اتوکد نقشه بانک
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 947- دانلود اتوکد نقشه بانک فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان  پلان بام 2 مقطع 2 نما بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط به دستگاههای خدماتی مانند نوبت‌دهی، […]

دانلود پلان اتوکدی بانک
تومان ۳۵,۰۰۰

شماره فایل : 2434 – دانلود پلان اتوکدی بانک  فایل نقشه بانک مذکور شامل مدارک زیر میباشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود پلان بانک
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 938- دانلود پلان بانک فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان تاسیسات 3 مقطع 1 نما بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط به دستگاههای خدماتی مانند نوبت‌دهی، پول شمار، […]

دانلود پلان بانک
تومان ۴۲,۵۰۰

شماره فایل : 2331 – دانلود پلان بانک فایل بانک مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط به دستگاههای خدماتی […]

دانلود پلان معماری بانک
تومان ۶۵,۰۰۰

شماره فایل : 2393 – دانلود پلان معماری بانک فایل نقشه بانک مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان پلان موقعیت 1 دیتایل 2 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که […]

دانلود نقشه اتوکد بانک
تومان ۴۲,۵۰۰

شماره فایل : 939- دانلود نقشه اتوکد بانک فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان 2 مقطع 2 نما بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا اداری) تشکیل می‌گردد. بخش عمومی شامل: ورودی، سالن، صندوق امانات و محدوده مربوط به دستگاههای خدماتی مانند نوبت‌دهی، پول شمار، […]

دانلود نقشه اتوکدی بانک
تومان ۳۵,۰۰۰

شماره فایل : 2405 –  دانلود نقشه اتوکدی بانک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه اتوکدی ساختمان بانک
تومان ۴۲,۵۰۰

شماره فایل :2439 – دانلود نقشه اتوکدی ساختمان بانک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه بانک
تومان ۱۳۰,۰۰۰

شماره فایل : 926 – دانلود نقشه بانک این فایل امل مدارک زیر می باشد :  سایت پلان پلان طبقات 1 مقطع 3 نما فضاهای مورد نیاز و معیارهای طراحی بانک ریز فضاهای بانک  و اجزی اصلی موثر در طراحی بانک : بانک‌ها به طور کلی از دو بخش عمومی (مشتریان) و خصوصی (کارمندان یا […]