نقشه بیمارستان متوسط M - تا 320 تختخواب

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 33 نتیجه

پلان بیمارستان عمومی متوسط 12 طبقه
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 2195- پلان بیمارستان عمومی متوسط 12 طبقه نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های متوسط و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی که متناسب با […]

دانلود پلان بیمارستان
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 155 – دانلود پلان بیمارستان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : سایت پلان پلان مبلمان طبقات 2 نما 2 مقطع     تفکیک فضاها به صورت زیر می باشد :  زیر زمین : سرد خانه، فیزیوتراپی، غذاخوری، لابراتوار، رختشورخانه همکف : اورژانس، خدماتی، اداری، دندان پزشک، مطب پزشکان، داروخانه، شکسته […]

نقشه بیمارستان
تومان ۷,۰۰۰

بیمارستان

گسترده

آموزشی

متوسط

طبقه همکف : اورژانس، بخش احیا، بخش بستری موقت، بخش جراحی، مطب پزشکان، بخش مشاوره و روان شناسی، بخش مشاوره درمانهای تخصصی، کافه تریا، باشگاه ورزشی و استخرو سونا

طبقه اول : بخش تحقیقاتی، بخش آزمایشگاهی،8  اتاق عمل مجهز، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، اتاق های بستری، کلاس های آموزشی، کتابخانه و…

بخش الحاقی : سالن غذاخوری، مرکز علمی تحقیقاتی، اتاق عمل،بخش مراقبتهای قبل و بعد، اتاق اساتید و ناظران

طبقه دوم و سوم : بخش اتاقهای بستری، بخش بازی کودکان، اسکان موقت همراه، بخش های معاینه و بررسی

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

2 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۱۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

زیر زمین : بخش اداری،پارکینگ

همکف : اورژانس، بخش جراحی، بستری بیمار،زنان و زایمان، نگهداری کودکان، آزمایشگاه، بخش آزمایشات،بخش خدمات عمومی، بخش مدیریت

طبقه اول : بخش جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

4 نما

2 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، فیزیوتراپی، رادیولوژی، پاتولوژی، اورتوپدی، بخش اداری، بانک خون، کلینیک دندان پزشکی، گوش و حلق و بینی، چشم و…

طبقه اول : بخش خصوصی بستری بیماران، بخش جراحی، بخش مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش کودکان،ICU و…

طبقه دوم : بخش بستری بیماران، بخش نوزادان، اداری و…

طبقه سوم : بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان طبقات

2 نما

2 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۲۲,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی _ تخصصی

ظرفیت : متوسط

زیر زمین : رخت شور خانه، آشپزخانه و غذاخوری، بخش دیالیز و همو دیالیز، مرکز تحقیقات، داروسازی، سالن همایش، بخش اداری، بخش استراحت پرسنل

همکف : مطب پزشکن، بخش داخلی، پرتو درمانی، آزمایشگاه، بخش آزمایشهای تصویری، بخش پاتولوژی و…

طبقه اول : اورژانس، درمان های سرپایی، بستری موقت، اتاق های معاینه، بخش گچ و…

طبقه دوم : مطب پزشکان، محل بستری بیماران، اتاق های جراحی، بخش مراقبتهای قبل و بعد از عمل، کافه تریا و…

پلان مبلمان طبقات

3 مقطع

2 نما

2 رندر خارجی

نقشه بیمارستان
تومان ۱۲,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

سایت پلان

پلان طبقات

پلان سازه

پلان فونداسیون

12 نما

8 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۱۹,۰۰۰

شماره فایل : 2015

نقشه بیمارستان
تومان ۳۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا، مطب پزشکان اورژاس، بخش بستری موقت، بخش پاتولوژی، آشپزخانه، غذاخوری، داروسازی، بخش اداری، اتاق های عمل، بخش مراقبتهای قبل و بعد از عمل

طبقه اول : بخش جراحی، مطب پزشکان، بخش زنان و زایمان، بخش بستری نوزادان، بخش مراقبتهای ویژه و…

طبقه دوم : بخش بستری بیماران، اتاقهای عمل، مراقبتهای قبل  بعد از عمل

طبقه سوم : بخش مراقبت از بیماران

زیر زمین : بانک خون، بخش آزمایشات تصویری، آشپزخانه، سردخانه و…

سایت پلان

پلان لکه گذاری

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

3 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۳۲,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان ستون گذاری

نقشه بیمارستان
تومان ۱۱,۰۰۰

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

در هفت طبقه همراه با تمام ویژگی های یک بیمارستان عمومی

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه بیمارستان
تومان ۳۵,۰۰۰

شماره فایل : 1916

نقشه بیمارستان
تومان ۱۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

طبقه اول : اورژانس، اتاقهای عمل، بخش بستری موقت، مطب پزشکان اورژانس، بخش های درمان تخصصی، بخش مطالعاتی و…

طبقه دوم : بخش اداری، بستری بیمار، بخش آموزشی

طبقه سوم : بخش بستری بیماران، بخش مراقبتهای ویژه، مطب پزشکان و …

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان فونداسیون

1 نما

1 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۱۴,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا، جراحی ، مطب پزشکان اورژانس، بستری موقت، بخش زنان، انتقال خون، رستوران، آزمایشگاه، بخش آزمایشهای تصویری، داروسازی، آشپزخانه مرکزی، بخش اداری، سالن همایش و…

طبقه اول : بخشهای داخلی و تخصصی،بخش جراحی، بخش زنان، بخش نگهداری نوزادان و…

طبقه دوم : مطب پزشکان

طبقه سوم : بخش بستری بیماران

طبقه چهارم : بخش بستری بیماران

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

2 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۳۱,۰۰۰

سایت پلان ، پلان توپوگرافی ، پلان طبقات ،پلان مبلمان

نقشه بیمارستان
تومان ۳۳,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان