نقشه بیمارستان مرتفع

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 24 نتیجه

بیمارستان
تومان ۲۴,۰۰۰

شماره فایل 2026 – بیمارستان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : پلان طبقات پلان مبلمان پلان مشخصات 2 نما 4 مقطع دسته بندی بیمارستان: برمبنای تخت بستری: کوچک بر مبنای نوع فعالیت: عمومی بر مبنای نوع ساخت: ترکیبی(گسترده و مرتفع) تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و […]

پلان بیمارستان
تومان ۲۸,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

نقشه بیمارستان
تومان ۹,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

شامل بخشهایی چون : اورژانس، آزمایشگاه، بخش جراحی، بخش زنان و زایمان، مطب پزشکان، اداری،آزمایشهای تصویری، بستری بیماران و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان فونداسیون

2 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۲۸,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ،پلان فونداسیون

نقشه بیمارستان
تومان ۳۲,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان ستون گذاری

نقشه بیمارستان
تومان ۱۱,۰۰۰

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

در هفت طبقه همراه با تمام ویژگی های یک بیمارستان عمومی

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه بیمارستان
تومان ۱۰,۰۰۰

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

زیر زمین : سردخانه،آشپزخانه،انبار،رختشورخانه،بخش استریل وسایل

همکف : آزمایشگاه،شکسته بندی،مطب پزشکان،داروخانه ،دندان پزشکی و …

طبقه اول : بخش بستری بیماران،اتاقهای عمل،مراقبت های قبل و بعد از عمل و…

طبقه دوم : بخش زایمان،بخش بستری بیماران

سایت پلان ، پلان طبقات ، 4 پرسپکتیو خارجی

نقشه بیمارستان
تومان ۶,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان 

نقشه بیمارستان
تومان ۲۸۰,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

زیر زمین :

بخش1- رختشور خانه، دفع زباله، تاسیسات،انبار

طبقه اول :

بخش1- اورژانس، داروخانه،مطب پزشکان متخصص، بستری موقت، سردخانه، آزمایشگاه مجهز

بخش 2- باشگاه بدنسازی، بخش درمان معلولیت حرفه ای، مطب پزشکان

بخش3- انباراصلی، مدیرین انبار

بخش4- مطب پزشکان در تخصص های مختلف

بخش5- بخش نمونه گیری،آزمایشکاه تخصصی،تحقیقات بالینی،

بخش6- بخش آزمایشهای تصویری چون سونوگرافی، رادیوگرافی و…

بخش7- آشپزخانه، انبار مواد غذایی، سالن غذاخوری

بخش8- تاسیسات

طبقه دوم :

بخش1- اتاق های عمل با توجه به تخصص، بخش زنان و زایمان، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران

بخش2- استرلیزاسیون

بخش3- بانک خون و فعالیت های آزمایشگاهی خونی

بخش4- مطب پزشکان متخصص

طبقه سوم:

بخش مراقبت از نوزادان و مادران باردار در خطر

طبقه چهارم : بخش مراقبت از نوزادان و مادران باردار در خطر

طبقه پنجم : بخش بستری کودکان

طبقه ششم : بخش بستری بیماران با مشکلات داخلی

طبقه هفتم : بخش بستری بیماران جراحی شده

طبقه هشتم : بخش بستری بیماران

طبقه نهم تا یازدهم : بخش اداری

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

2 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۲۱,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

زیر زمین : بخش خدمات عمومی، سالن غذاخوری، رختشورخانه

همکف : اورژانس، مطب پزشکان، انتظار وپذیرش

طبقه دوم : تشخیص و درمان، آزمایشهای تصویری و…

طبقه سوم : بخش جراحی، بخش زنان و زایمان، نگهداری نوزادان، مراقبتهای قبل و بعد از عمل و…

طبقه چهارم : بخش بستری بیماران

طبقه پنجم : بخش اداری

طبقه ششم : بخش جراحی،مراقبتهای ویژه و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

4 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۱۲,۰۰۰

بیمارستان

ترکیبی

عمومی

کوچک

همکف : باند فرود هلیکوپتر امداد، اورژانس، اتاق احیا، درمان سرپایی، مطب پزشکان، اتاق بستری موقت، آزمایشگاه تخصصی، سالن غذاخوری، پذیرش، مطب پزشکان، ازمایشهای تخصصی مانند اتاق اشعهx، ماموگرافی، توموگرافی و…

طبقه اول : بخش اداری بیمارستان، مطب پزشکان، بخش بستری بیماران، اتاق های عمل، آماده سازی قبل از عمل

طبقه دوم : بخش بستری بیماران

طبقه سوم : بخش بستری بیماران در اتاقهای یک نفره و مجهز

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان اکس بندی

4 نما

4 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۲۳,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع
نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

بیمارستان جنرال در 10 طبقه مجهز

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان فونداسیون

پلان تاسیسات

2 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۱۸,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

شامل بخشهایی چون : خدمات عمومی، مطب پزشکان، پاتالوژی، آسیب شناسی، بخش اداری، بخش جراحی، بخش بستری بیماران، سالن همایش، مشاوره و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

2 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان 12 طبقه
تومان ۲۷,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

نقشه بیمارستان 6 طبقه
تومان ۱۷,۰۰۰

فرم:مرتفع

نوع:عمومی

ظرفیت:کوچک

بیمارستان در 6 طبقه

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه بیمارستان زنان و زایمان
تومان ۳۰,۰۰۰

شماره فایل : 2027 – نقشه بیمارستان زنان و زایمان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع   دسته بندی بیمارستان: بر مبنای تخت بستری: کوچک بر مبنای نوع فعالیت: تخصصی(زنان و زایمان) بر مبنای نوع ساخت: ترکیبی(گسترده و مرتفع )    تیم مهندسین آی […]