نقشه بیمارستان های کوچک S - زیر 100 تختخواب

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 32 نتیجه

بیمارستان
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل 2026 – بیمارستان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : پلان طبقات پلان مبلمان پلان مشخصات 2 نما 4 مقطع دسته بندی بیمارستان: برمبنای تخت بستری: کوچک بر مبنای نوع فعالیت: عمومی بر مبنای نوع ساخت: ترکیبی(گسترده و مرتفع) تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و […]

پلان بیمارستان 3 طبقه
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 101 – پلان بیمارستان 3 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان   پلان مبلمان طبقات 2 نما مشخصات بیمارستان : فرم:گسترده نوع:عمومی ظرفیت:کوچک از جمله فضاهایی که متناسب با نیاز و تعداد افراد یک منطقه ساخته می شود میتوان به بیمارستان اشاره نمود. از جمله تمایزات بیمارستان ها را می […]

دانلود پلان بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۳۷,۵۰۰

شماره فایل : 2184 – دانلود پلان بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی که […]

دانلود پلان معماری بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۲۷,۵۰۰

شماره فایل : 2188 – دانلود پلان معماری بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی […]

دانلود نقشه بیمارستان
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 123 – دانلود نقشه بیمارستان این فایل شامل مدارک زیر می باشد :  پلان مبلمان طبقات  4 نما  2 مقطع از جمله فضاهایی که متناسب با نیاز و تعداد افراد یک منطقه ساخته می شود میتوان به بیمارستان اشاره نمود. از جمله تمایزات بیمارستان ها را می توان به مواردی همچون تعداد […]

طراحی پلان معماری بیمارستان 3 طبقه
تومان ۳۰,۰۰۰

شماره فایل : 152 – طراحی پلان معماری بیمارستان 3 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات پلان اکس بندی 4 نما 4 مقطع مشخصات بیمارستان: ترکیبی عمومی کوچک همکف : باند فرود هلیکوپتر امداد،اورژانس،اتاق احیا،درمان سرپایی،مطب پزشکان،اتاق بستری موقت،آزمایشگاه تخصصی،سالن غذاخوری،پذیرش،مطب پزشکان،ازمایشهای تخصصی مانند اتاق اشعهx،ماموگرافی،توموگرافی و… طبقه اول […]

طراحی نقشه بیمارستان 2 طبقه
تومان ۳۷,۵۰۰

شماره فایل : 102 – طراحی نقشه بیمارستان 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات پلان اکس بندی  2 پرسپکتیو 2 مقطع مشخصات بیمارستان: بیمارستان فرم:گسترده نوع:عمومی ظرفیت:کوچک پلان همکف : اورژانس،مطب پزشکان،آزمایشگاه،غذاخوری و… طبقه اول : سالن کنفرانس،بخش اداری،اتاق عمل،بخش بستری بیماران و … طبقه دوم : اتاق […]

طراحی نقشه بیمارستان 2 طبقه کوچک
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 126 – طراحی نقشه بیمارستان 2 طبقه کوچک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان مبلمان طبقات  6 مقطع  4 نما مشخصات بیمارستان: کوچک 2 طبقه گسترده طبقه اول شامل : اورژانس :اتاق انتظار،پذیرش، ،درمان سرپایی،اتاق گچ،بخش جراحی،محل استراحت پزشکان،بخش معاینات و بستری،تاسیسات بخش خدمات : پذیرش و آرشیو، عمومی،دندان […]

طراحی نقشه بیمارستان 6 طبقه
تومان ۴۲,۵۰۰

شماره فایل : 100 – طراحی نقشه بیمارستان 6 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات 2 مقطع 2 نما مشخصات بیمارستان: فرم:مرتفع نوع:عمومی ظرفیت:کوچک از جمله فضاهایی که متناسب با نیاز و تعداد افراد یک منطقه ساخته می شود میتوان به بیمارستان اشاره نمود. از جمله تمایزات بیمارستان ها […]

طراحی نقشه بیمارستان زنان و زایمان
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 159 – طراحی نقشه بیمارستان زنان و زایمان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات 3نما 4 مقطع مشخصات بیمارستان : فرم : ترکیبی نوع : تخصصی ظرفیت : کوچک همکف : اورژانس،جراحی،احیا،اداره طبقه اول : داروسازی،پاتولوژی،مطب پزشکان،آزمایشگاه،آشپزخانه طبقه دوم : بخش زنان و زایمان،آزمایشهای تصویری،غذاخوری طبقه سوم […]

طراحی نقشه معماری بیمارستان 3 طبقه
تومان ۴۲,۵۰۰

شماره فایل : 157 – طراحی نقشه معماری بیمارستان 3 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان طبقات 1 نما 1 مقطع مشخصات بیمارستان : فرم : گسترده فعالیت : عمومی ظرفیت : کوچک طبقه همکف : اورژانس، بخش احیا،جراحی،آزمایشگاه اورژانس،لابی،فضاهای خدماتی،بخش اداری،مطب پزشکان،آزمایشگاه مجهز،آزمایشهای تصویری،داروخانه و داروسازی،سرد خانه،رختشویی،آشپزخانه،سالن غذاخوری،انباراغذیه،انبار وسایل طبقه اول […]

نقشه بیمارستان
تومان ۲۲,۵۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

شامل بخشهایی چون : اورژانس، آزمایشگاه، بخش جراحی، بخش زنان و زایمان، مطب پزشکان، اداری،آزمایشهای تصویری، بستری بیماران و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان فونداسیون

2 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۳۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

شامل بخشهایی چون : بخش های درمانی، بخش جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران، آزمایشگاه، آزمایشهای تصویری، مشاوره و روان درمانی، زایمان، سالن همایش، کارگاه های آموزشی و…

سایت پلان

پلان مبلمان

3 نما

3 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۲۰,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس،تشخیص و درمان،مطب پزشکان و…

طبقه اول : مطب پزشکان،بستری بیماران،آزمایشگاه و…

طبقه دوم : اتاق های جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

پلان فونداسیون

دتایل و جزییات

1 نما

1 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۷۰,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ،پلان فونداسیون

نقشه بیمارستان
تومان ۲۵,۰۰۰

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

زیر زمین : سردخانه،آشپزخانه،انبار،رختشورخانه،بخش استریل وسایل

همکف : آزمایشگاه،شکسته بندی،مطب پزشکان،داروخانه ،دندان پزشکی و …

طبقه اول : بخش بستری بیماران،اتاقهای عمل،مراقبت های قبل و بعد از عمل و…

طبقه دوم : بخش زایمان،بخش بستری بیماران

سایت پلان ، پلان طبقات ، 4 پرسپکتیو خارجی