نقشه بیمارستان های کوچک S - زیر 100 تختخواب

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 32 نتایج

بیمارستان زنان و زایمان
تومان ۶,۰۰۰

بیمارستان زنان و زایمان

فرم : ترکیبی

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس،جراحی،احیا،اداره

طبقه اول : داروسازی، پاتولوژی، مطب پزشکان، آزمایشگاه، آشپزخانه

طبقه دوم : بخش زنان وزایمان، آزمایشهای تصویری، غذاخوری

طبقه سوم : بخش بستری کودکان، بخش بستری بیماران

طبقه چهارم : بخش جراحی، مرکز پرستاران و نگهداری نوزادان، بخش بیماری های عفونی

طبقه پنجم : بخش بستری بیمار، کافه تریا، آزمایشگاه

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

3 نما

4 مقطع

نمره 0 از 5
پلان بیمارستان در 3 طبقه
تومان ۲۰,۰۰۰

فرم:گسترده

نوع:عمومی

ظرفیت:کوچک

پلان بیمارستان در 3 طبقه

سایت پلان  ، پلان مبلمان طبقات

نمره 0 از 5
دانلود پلان بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 2184 – دانلود پلان بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی که […]

نمره 0 از 5
دانلود پلان معماری بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۱۱,۰۰۰

شماره فایل : 2188 – دانلود پلان معماری بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی […]

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۹,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

شامل بخشهایی چون : اورژانس، آزمایشگاه، بخش جراحی، بخش زنان و زایمان، مطب پزشکان، اداری،آزمایشهای تصویری، بستری بیماران و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان فونداسیون

2 مقطع

4 نما

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۱۷,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

فعالیت : عمومی

ظرفیت : کوچک

طبقه همکف : اورژانس، بخش احیا، جراحی، آزمایشگاه اورژانس، لابی، فضاهای خدماتی، بخش اداری، مطب پزشکان، آزمایشگاه مجهز،آزمایشهای تصویری، داروخانه و داروسازی، سرد خانه، رختشویی، آشپزخانه، سالن غذاخوری، انباراغذیه، انبار وسایل

طبقه اول : مطب پزشکان، بخش زنان، بخش نگهداری از نوزادان، اتاق های عمل ، بخش مراقبتهای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران

طبقه دوم : بخش بستری بیماران

طبقه سوم : بخش بستری بیماران

پلان مبلمان طبقات

1 نما

1 مقطع

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۱۴,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

شامل بخشهایی چون : بخش های درمانی، بخش جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران، آزمایشگاه، آزمایشهای تصویری، مشاوره و روان درمانی، زایمان، سالن همایش، کارگاه های آموزشی و…

سایت پلان

پلان مبلمان

3 نما

3 مقطع

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۸,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس،تشخیص و درمان،مطب پزشکان و…

طبقه اول : مطب پزشکان،بستری بیماران،آزمایشگاه و…

طبقه دوم : اتاق های جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

پلان فونداسیون

دتایل و جزییات

1 نما

1 مقطع

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۲۸,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ،پلان فونداسیون

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۲۱,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان تاسیسات

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۱۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

پلان مبلمان طبقات

4 نما

2 مقطع

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۱۰,۰۰۰

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

زیر زمین : سردخانه،آشپزخانه،انبار،رختشورخانه،بخش استریل وسایل

همکف : آزمایشگاه،شکسته بندی،مطب پزشکان،داروخانه ،دندان پزشکی و …

طبقه اول : بخش بستری بیماران،اتاقهای عمل،مراقبت های قبل و بعد از عمل و…

طبقه دوم : بخش زایمان،بخش بستری بیماران

سایت پلان ، پلان طبقات ، 4 پرسپکتیو خارجی

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۲۴,۰۰۰

بیمارستان

کوچک

2 طبقه

گسترده

طبقه اول شامل : اورژانس، اتاق انتظار، پذیرش، درمان سرپایی، اتاق گچ، بخش جراحی، محل استراحت پزشکان، بخش معاینات و بستری، تاسیسات

بخش خدمات : پذیرش و آرشیو، عمومی، دندان پزشکی، مطب دکتر، اتاق خونگیری، انبار و تاسیسات، محل انتظار و …

طبقه دوم : بخش بستری کودکان زنان و مردان، لاواچاتاس، اتاق پزشکی، ایستگاه پرستاران، سوییت موقت، حسابداری، بخش icu،بخش اپیدیمولوژی، بخش روانشناسی و …

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

6 مقطع

4 نما

نمره 0 از 5
نقشه بیمارستان
تومان ۲۴,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان مشخصات

نمره 0 از 5