نقشه درمانگاه

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 25 نتیجه

پلان درمانگاه مادران و کودکان
تومان ۱۳,۰۰۰

شماره فایل : 2186 – پلان درمانگاه مادران و کودکان نقشه درمانگاه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 مقطع درمانگاه در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر وسایل نقلیه اورژانش برخوردار باشد. در نقشه معماری درمانگاه […]

دانلود پلان درمانگاه
تومان ۱۴,۰۰۰

شماره فایل : 2185 – دانلود پلان درمانگاه نقشه درمانگاه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع درمانگاه در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر وسایل نقلیه اورژانش برخوردار باشد. در نقشه معماری درمانگاه […]

دانلود نقشه مرکز بهداشت 2 طبقه
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 2198 –دانلود نقشه مرکز بهداشت 2 طبقه نقشه مرکز بهداشت مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 4 مقطع   مرکز بهداشت در طرح معماری مرکز بهداشت باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر وسایل […]

مرکز بهداشت و درمان
تومان ۱۸,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،مدیریت،اتاقهای معاینه،بخش غذاخوری،اتاق عمل،بخش زایمان،بخش های مشاوره و…

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

مرکز بهداشت و درمان
تومان ۲۵,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،درمانی،اورژانس،جراحی،مراقبتهای قبل و بعد از عمل،اداری،بستری بیماران

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

مرکز سلامت
تومان ۴,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : انتظار و پذیرش،مطب پزشکان، بخش های بستری،آزمایشگاه،سونوگرافی،اشعهx،بخش اداری و…

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه درمانگاه
تومان ۱۸,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : اورژانس،انتظار و پذیرش،آزمایشگاه،بخش آزمایشات تصویری،خدمات عمومی،مطب پزشکان و…

سایت پلان ، پلان مبلمان

نقشه درمانگاه
تومان ۱۰,۰۰۰

پلان همکف : اورژانس،بخش اداری،اتاق فیزیوتراپی،مطب پزشکان

طبقه اول : اتاق عمل،مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش بستری بیماران

طبقه دوم : بخش بستری بیماران

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه درمانگاه
تومان ۱۳,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیزش،اتاق معاینه،جراحی محدود،آزمایشگاه،انبار ، اداری و…

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه درمانگاه
تومان ۳,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : پذیرش و انتظار،بخش های معاینه،مطب پزشکان،جراحی محدود،دندانپزشکی،بخش اداری،آزمایشگاه و …

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه درمانگاه
تومان ۱۴,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،بخش درمانی،مشاروه،بستری،آزمایشگاه و…

سایت پلان  ، پلان مبلمان طبقات

نقشه درمانگاه
تومان ۹,۰۰۰

شامل بخش های پذیرش،مشاوره،بخش اطفال،بخش آزمایشگاهی،دندانپزشکی،درمان سرپایی،اتاق معاینه

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات ، دتایل و جزییات

نقشه درمانگاه (کلینیک)
تومان ۹,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

نقشه کلینیک
تومان ۸,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:پذیرش،مطب پزشکان،بخش جراحی،بستری بیمار،سونوگرلفی،رادیوگرافی،دندان پزشکی،کاردیولوژی و…

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه مرکز بهداشت
تومان ۸,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : انتظار و پذیرش،اورژانس،آزمایشگاه،مرکز مشاوره،خدمات عمومی،بخش اداری،رختشورخانه،تاسیسات

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه مرکز بهداشت 2 طبقه
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 2193 – نقشه مرکز بهداشت 2 طبقه نقشه مرکز بهداشت مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 2 مقطع مرکز بهداشت در طرح معماری مرکز بهداشت باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر وسایل نقلیه اورژانش برخوردار […]