نقشه درمانگاه

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 25 نتیجه

پلان درمانگاه مادران و کودکان
تومان ۳۲,۵۰۰

شماره فایل : 2186 – پلان درمانگاه مادران و کودکان نقشه درمانگاه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 مقطع درمانگاه در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر وسایل نقلیه اورژانش برخوردار باشد. در نقشه معماری درمانگاه […]

دانلود پلان اتوکدی درمانگاه
تومان ۴۵,۰۰۰

شماره فایل : 178 – دانلود پلان اتوکدی درمانگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان مبلمان 4 مقطع 4 نما مشخصات درمانگاه : شامل بخشهایی چون : اورژانس،انتظار و پذیرش،آزمایشگاه،بخش آزمایشات تصویری،خدمات عمومی،مطب پزشکان و…  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای […]

دانلود پلان اتوکدی مرکز سلامت
تومان ۲۲,۵۰۰

شماره فایل : 166 – دانلود پلان اتوکدی مرکز سلامت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات 1 نما 2 مقطع شامل بخشهایی چون : اورژانس،بخش احیا،بستری موقت،بخش معاینه،شکسته بند،اتاقهای عمل،بخش اداری و…  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، […]

دانلود پلان درمانگاه
تومان ۳۵,۰۰۰

شماره فایل : 2185 – دانلود پلان درمانگاه نقشه درمانگاه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع درمانگاه در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر وسایل نقلیه اورژانش برخوردار باشد. در نقشه معماری درمانگاه […]

دانلود پلان معماری مرکز سلامت
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 162 – دانلود پلان معماری مرکز سلامت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان مبلمان طبقات 2 مقطع 2 نما مشخصات مرکز سلامت : شامل بخشهایی چون : انتظار و پذیرش،مطب پزشکان، بخش های بستری،آزمایشگاه،سونوگرافی،اشعهx،بخش اداری و…  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه […]

دانلود نقشه اتوکدی درمانگاه
تومان ۳۲,۵۰۰

شماره فایل : 163 – دانلود نقشه اتوکدی درمانگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان مبلمان طبقات 4 نما 2 مقطع مشخصات درمانگاه: شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیزش،اتاق معاینه،جراحی محدود،آزمایشگاه،انبار ، اداری و…  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس […]

دانلود نقشه مرکز بهداشت 2 طبقه
تومان ۳۷,۵۰۰

شماره فایل : 2198 –دانلود نقشه مرکز بهداشت 2 طبقه نقشه مرکز بهداشت مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 4 مقطع   مرکز بهداشت در طرح معماری مرکز بهداشت باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر وسایل […]

دانلود نقشه معماری مرکز بهداشت
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 179 – دانلود نقشه معماری مرکز بهداشت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان مبلمان طبقات 4 نما 4 مقطع شامل بخشهایی چون : انتظار و پذیرش،اورژانس،آزمایشگاه،مرکز مشاوره،خدمات عمومی،بخش اداری،رختشورخانه،تاسیسات  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و […]

دانلود نقشه معماری مرکز سلامت
تومان ۲۷,۵۰۰

شماره فایل : 161 – دانلود نقشه معماری مرکز سلامت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات 2 نما 3 مقطع مشخصات مرکز سلامت : شامل بخشهایی چون : اورژانس،مطب پزشکان،بخش جراحی،آزمایشگاه،غذاخوری،بخش اداری،بستری بیماران و…  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات […]

طراحی نقشه اتوکدی درمانگاه
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 167 – طراحی نقشه اتوکدی درمانگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات 2 نما 2 مقطع مشخصات درمانگاه: شامل بخشهایی چون : پذیرش و انتظار،بخش های معاینه،مطب پزشکان،جراحی محدود،دندانپزشکی،بخش اداری،آزمایشگاه و …  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود.  از […]

طراحی نقشه مرکز بهداشت کودکان
تومان ۲۲,۵۰۰

شماره فایل : 164 – طراحی نقشه مرکز بهداشت کودکان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات 7 مقطع 4 نما مشخصات درمانگاه: شامل بخشهایی چون:محل بازی کودکان،کلاس های آموزشی،اداری،بخش معاینه و…  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس […]

طراحی نقشه معماری درمانگاه
تومان ۲۵,۰۰۰

شماره فایل : 160 – طراحی نقشه معماری درمانگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان مبلمان طبقات 3 مقطع 4 نما مشخصات درمانگاه : پلان همکف : اورژانس،بخش اداری،اتاق فیزیوتراپی،مطب پزشکان طبقه اول : اتاق عمل،مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش بستری بیماران طبقه دوم : بخش بستری بیماران  در طرح معماری […]

طراحی نقشه معماری کلینیک
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 165 – طراحی نقشه معماری کلینیک فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان  پلان مبلمان طبقات 4 نما 2 مقطع مشخصات کلینیک: شامل بخشهایی چون:پذیرش،مطب پزشکان،بخش جراحی،بستری بیمار،سونوگرلفی،رادیوگرافی،دندان پزشکی،کاردیولوژی و…  در طرح معماری درمانگاه باید به دسترسی افراد محلی و وسایل نقلیه توجه نمود. از تجهیزات اطفای حریق، آمبولانس و سایر […]

مرکز بهداشت و درمان
تومان ۴۵,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،مدیریت،اتاقهای معاینه،بخش غذاخوری،اتاق عمل،بخش زایمان،بخش های مشاوره و…

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

مرکز بهداشت و درمان
تومان ۶۲,۵۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،درمانی،اورژانس،جراحی،مراقبتهای قبل و بعد از عمل،اداری،بستری بیماران

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نقشه درمانگاه
تومان ۳۵,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،بخش درمانی،مشاروه،بستری،آزمایشگاه و…

سایت پلان  ، پلان مبلمان طبقات