نقشه کلینیک

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 34 نتایج

نقشه پلی کلینیک
تومان ۶,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : انتظار و پذیرش،اورژانس،خدمات عمومی،تشخیص و درمان،آزمایشگاه ،بستری بیماران و …

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۲,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان فونداسیون ، 1 دیتایل

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۵,۰۰۰

شامل بخش هایی چون : انتظار و پذیرش،مطب پزشکان،مرکز مشاوره،جراحی جزئی،بستری موقت و…

سایت پلان ، پلان مبلمان

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۴,۰۰۰

سایت پلان ، پلان مبلمان ، پلان فونداسیون ، پلان تاسیسات ، پلان آکس بندی

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۵,۰۰۰

شامل بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،آزمایشگاه،جراحی جزئی،مطب پزشکان،بستری بیماران،اداری و…

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات ، پلان فونداسیون ، پلان تاسیسات

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۶,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : انتظار و پذیرش،بخش رزونانس،اشعهx، ترموگرافی، سونوگرافی، فیزیکی و توانبخشی، مشاوره و روانشناسی، مطب پزشکان،آزمایشگاه هماتولوژی،آزمایشگاه میکروبیولوژی،بخش اداری ،بخش غذاخوری،کتابخانه، رختشورخانه

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات ، دتایل و جزییات

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۹,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : انتظار و پذیرش،مطب پزشکان،بخش اداری،جراحی جزئی،آزمایشگاه،بستری بیماران

در 7 طبقه ، سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نمره 5.00 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۶,۰۰۰

شامل بخشهایی چون : پذیرش و انتظار،اورژانس،مدیریت،مطب پزشکان،آزمایشگاه،بخش جراحی و مراقبتهای ویژه،پاتولوژی،خدمات عمومی،بستری

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۰,۰۰۰

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات ، پلان فونداسیون

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۸,۰۰۰

شامل بخش هایی چون:انتظار و پذیرش،دندانپزشکی،آزمایشگاه،مطب پزشکان،بخش جراحی،اداری و…

سایت پلان ، پلان مبلمان ، 9 پرسپکتیو

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۹,۰۰۰

دارای بخشهایی چون:انتظار و پذیرش،مطب پزشکان،اداری،اورژانس،تاسیسات

سایت پلان ، پلان مبلمان

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۷,۰۰۰

شامل بخش هایی چون:اداری،پذیرش،بخش زنان،مشاوره،درمان سرپایی،مطب پزشکان،خدمات عمومی

سایت پلان ، پلان مبلمان

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۱۳,۰۰۰

شامل : پذیرش و انتظار، اورژانس، مدیریت، مطب پزشکان، آزمایشگاه،بخش جراحی و مراقبتهای ویژه، پاتولوژی،خدمات عمومی،بستری

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان لکه گذاری

نمره 0 از 5
نقشه کلینیک
تومان ۷,۰۰۰

شامل : پذیرش، اورژانس، سردخانه، بستری، سردخانه، اناق عمل، مراقبتهای ویژه و…

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات

نمره 0 از 5