نقشه های فرهنگی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 271 نتیجه

پلان آمفی تئاتر
تومان ۹,۰۰۰

شماره فایل : 11- پلان آمفی تئاتر فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات 1 نما 2 برش امکانات : رستوران ، قسمت اداری ، پارکینگ تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط […]

پلان اتوکد آمفی تئاتر
تومان ۱۶,۰۰۰

شماره فایل : 12- پلان اتوکد آمفی تئاتر فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان طبقات 4 نما امکانات : رستوران ، قسمت اداری تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارآمد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

پلان سالن آمفی تئاتر
تومان ۱۱,۰۰۰

شماره فایل : 10- پلان سالن آمفی تئاتر فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان طبقات 2 نما 1 برش تعداد طبقات: این سالن آمفی تئاتر در سه 3 طبقه طراحی شده است. تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و […]

پلان فرهنگسرا
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 2362 – پلان فرهنگسرا فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان موقعیت پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 3 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

پلان کتابخانه عمومی
تومان ۱۲,۰۰۰

شماره فایل : 8- پلان کتابخانه عمومی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان طبقات پلان آکس بندی و اندازه گذاری 2 نما 4 برش تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

پلان مجموعه فرهنگی
تومان ۸,۰۰۰

شماره فایل : 2374 – پلان مجموعه فرهنگی فایل نقشه فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

پلان مرکز فرهنگی
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل : 1 – پلان مرکز فرهنگی این فایل شامل مدارک زیر می باشد :  پلان مبلمان 2 نما 2 برش تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال […]

پلان موزه فرهنگی
تومان ۹,۰۰۰

شماره فایل : 2372 – پلان موزه فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

دانلود پلان اتوکدی سالن همایش
تومان ۶,۰۰۰

شماره فایل : 2402 – دانلود پلان اتوکدی سالن همایش فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود پلان اتوکدی موزه
تومان ۳,۰۰۰

شماره فایل : 2391 – دانلود پلان اتوکدی موزه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 2 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود پلان خانه فرهنگ
تومان ۱۶,۰۰۰

فایل شماره : 2357 – دانلود پلان خانه فرهنگ فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را […]

دانلود پلان ساختمان مرکز فرهنگی
تومان ۶,۰۰۰

شماره فایل : 2431 – دانلود پلان ساختمان مرکز فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

دانلود پلان سالن همایش
تومان ۵,۰۰۰

شماره فایل : 2396 – دانلود پلان سالن همایش فایل نقشه سالن همایش مذکور شامل مدارک زیر میباشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود […]

دانلود پلان فرهنگسرا
تومان ۱۳,۰۰۰

شماره فایل : 2343 – دانلود پلان فرهنگسرا فایل نقشه فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4نما 4 مقطع     تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود پلان فرهنگسرای بزرگ
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 2345 –  دانلود پلان فرهنگسرای بزرگ فایل نقشه فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود پلان کتابخانه
تومان ۶,۰۰۰

شماره فایل : 2407 – دانلود پلان کتابخانه فایل نقشه کتابخانه مذکور شامل مدارک زیر میباشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]