مجموعه فرهنگی هنری

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 56 نتیجه

پلان مجموعه فرهنگی
تومان ۸,۰۰۰

شماره فایل : 2374 – پلان مجموعه فرهنگی فایل نقشه فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

پلان مرکز فرهنگی
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل : 1 – پلان مرکز فرهنگی این فایل شامل مدارک زیر می باشد :  پلان مبلمان 2 نما 2 برش تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال […]

دانلود پلان ساختمان مرکز فرهنگی
تومان ۶,۰۰۰

شماره فایل : 2431 – دانلود پلان ساختمان مرکز فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

دانلود پلان مجموعه فرهنگی
تومان ۱۷,۰۰۰

شماره فایل : 2360 – دانلود پلان مجموعه فرهنگی فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 دیتایل 12 نما 6 مقطع عکس هوایی از موقعیت زمین 1 رندر   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان […]

دانلود پلان مجموعه فرهنگی
تومان ۸,۰۰۰

شماره فایل : 2351 – دانلود پلان مجموعه فرهنگی فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود پلان مرکز فرهنگی
تومان ۱۸,۰۰۰

شماره فایل : 2325 – دانلود پلان مرکز فرهنگی فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان پلان موقعیت پلان ناحیه بندی 3 نما 4 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]

دانلود فایل اتوکد مجتمع فرهنگی
تومان ۹,۰۰۰

فایل شماره : 2311 – دانلود فایل اتوکد مجتمع فرهنگی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد : پلان موقعیت پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 3 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود نقشه اتوکدی فرهنگسرا
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل : 2425 – دانلود نقشه فرهنگسرا فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه خانه فرهنگ 2 طبقه
تومان ۴,۰۰۰

شماره فایل :2428 – دانلود نقشه خانه فرهنگ 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه مجموعه فرهنگی
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل: 2287 –  دانلود نقشه مجموعه فرهنگی فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه مرکز فرهنگی
تومان ۱۶,۰۰۰

شماره فایل : 2324- دانلود نقشه مرکز فرهنگی فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع 1 نما-مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه مرکز همایش
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل: 2349 – دانلود نقشه مرکز همایش فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

دانلود نقشه معماری خانه فرهنگ
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل : 2386 – دانلود نقشه معماری خانه فرهنگ فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 4 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه ی مجموعه فرهنگی
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 2 – دانلود نقشه ی مجموعه فرهنگی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد :  سایت پلان پلان مبلمان طبقات 2 مقطع 3 نما در طراحی فضاهای زیر در نظر گرفته شده است : رستوران ، پارکینگ رو باز ، کتابخانه ، کلاس ها و آتلیه ها و قسمت اداری تیم مهندسین آی […]

مجموعه فرهنگی هنری
تومان ۱۶,۰۰۰

شماره فایل : 20

مرکز فرهنگی و هنری
تومان ۱۰,۰۰۰

فایل شماره : 2363 – مرکز فرهنگی و هنری فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]