نقشه مسجد

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 25 نتیجه

پلان اتوکدی مسجد
تومان ۵,۰۰۰

شماره فایل : 209 – پلان اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 4 مقطع 4 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از آن […]

دانلود پلان مسجد
تومان ۵,۰۰۰

شماره فایل : 218 – دانلود پلان مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 3 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از آن سو که […]

دانلود پلان معماری مسجد
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 198 – دانلود پلان معماری مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان پلان بام 2 مقطع 4 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود […]

دانلود نقشه اتوکدی مسجد
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 206 – دانلود نقشه اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان پلان بام 1 مقطع 2 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود […]

دانلود نقشه مسجد
تومان ۵,۰۰۰

شماره فایل : 216 – دانلود نقشه مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان 3 مقطع 3 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل […]

دانلود نقشه مسجد اهل سنت
تومان ۵,۰۰۰

شماره فایل : 208 – دانلود نقشه مسجد اهل سنت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 2 مقطع 4 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل […]

دانلود نقشه معماری مسجد
تومان ۴,۰۰۰

شماره فایل : 197 – دانلود نقشه معماری مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد:   بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از آن سو که فاقد […]

طراحی پلان اتوکدی مسجد
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 205 – طراحی پلان اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 1 مقطع 3 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از […]

طراحی پلان مسجد
تومان ۴,۰۰۰

شماره فایل : 215 – طراحی پلان مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان پلان شیب بندی بام 2 مقطع 6 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می […]

طراحی پلان معماری مسجد
تومان ۶,۰۰۰

شماره فایل : 204  – طراحی پلان معماری مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان 1 مقطع 4 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود […]

طراحی نقشه اتوکدی مسجد
تومان ۳,۰۰۰

شماره فایل : 213 – طراحی نقشه اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان شیب بندی بام 2 مقطع 2 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری […]

طراحی نقشه مسجد
تومان ۳,۰۰۰

شماره فایل : 214 – طراحی نقشه مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات دتایل مناره 1 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از […]

طراحی نقشه مسجد اهل سنت
تومان ۳,۰۰۰

شماره فایل : 210 – طراحی نقشه مسجد اهل سنت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 1 نما مشخصات مسجد: پلان مسجد تک مناره که بالای مناره آن یک هلال ماه است که یکی از شاخصه های مساجد اهل سنت می باشد. بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان […]

طراحی نقشه مسجد محله ای
تومان ۶,۰۰۰

شماره فایل : 200 – طراحی نقشه مسجد محله ای فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان پلان بام 3 مقطع 2 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می […]

طراحی نقشه معماری مسجد
تومان ۴,۰۰۰

شماره فایل : 203 – طراحی نقشه معماری مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان پلان بام پلان ستون گذاری پلان تاسیسات دتایل و جزییات 2 مقطع 1 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح […]

نقشه اتوکد مسجد
تومان ۷,۰۰۰

شماره فایل : 914- نقشه اتوکد مسجد فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 1 مقطع 1 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از آن سو […]