نقشه سالن های ورزشی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 30 نتیجه

پلان اتوکد سالن ورزشی
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 830- پلان اتوکد سالن ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان بام جزییات سازه 2 نما 1 مقطع سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و […]

پلان سالن بسکتبال
تومان ۲۷,۵۰۰

شماره فایل : 836- پلان سالن بسکتبال فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان فضاها: زمین بسکتبال سالن بدنسازی رستوران سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، […]

دانلود پلان سالن ورزشی
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 839- دانلود پلان سالن ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان پلان بام 4 مقطع 3 نما سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، ورودی […]

دانلود نقشه زمین فوتبال
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 841- دانلود نقشه زمین فوتبال فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان زمین فوتبال جزییات سازه دتایل سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، […]

دانلود نقشه سالن ورزشی
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 827- دانلود نقشه سالن ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان 2 مقطع 1 نما سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، ورودی سقف و…) […]

دانلود نقشه معماری سالن ورزشی
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 831- دانلود نقشه معماری سالن ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان پلان فونداسیون 2 نما 4 مقطع امکانات: زمین چند منظوره و جایگاه تماشاچی به همراه کافه تریا و ملزومات سالن. سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های […]

طراحی پلان سالن ورزشی
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 828- طراحی پلان سالن ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان سالن 4 مقطع 1 نما جزییات سازه سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، […]

نقشه اتوکد سالن بسکتبال
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 838- نقشه اتوکد سالن بسکتبال فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان معماری پلان آکس بندی 2 نما 2 مقطع سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها […]

نقشه اتوکد سالن ورزشی
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 829- نقشه اتوکد سالن ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان  پلان آکس بندی جزییات سازه دتایل تاسیسات 4 نما 4 مقطع سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های […]

نقشه اتوکد سوله ورزشی
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 824- نقشه اتوکد سوله ورزشی فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 3 مقطع 1 نما جزییات سرویس بهداشتی سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، […]

نقشه اتوکد ورزشگاه
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 834- نقشه اتوکد ورزشگاه فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبملان سالن پلان آکس بندی 5 مقطع سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، ورودی سقف […]

نقشه اجرایی زمین بسکتبال
تومان ۱۵,۰۰۰

شماره فایل : 826- نقشه اجرایی زمین بسکتبال فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان آکس بندی پلان فونداسیون پلان اندازه گذاری استاندارد پلان تاسیسات 3 مقطع 3 پرسپکتیو دتایل و جزییات سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی […]

نقشه استادیوم بسکتبال
تومان ۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 611- نقشه استادیوم بسکتبال فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان پلان تاسیسات آب و نور و روشنایی دتایل و جزییات ابعاد استاندارد زمین 4 مقطع 4 نما سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین […]

نقشه استادیوم فوتبال
تومان ۴۷,۵۰۰

سایت پلان،پلان مبلمان طبقات، ،دتایل و جزییات سازه

نقشه استادیوم ورزشی بسکتبال
تومان ۲۵,۰۰۰

شماره فایل : 872- نقشه استادیوم ورزشی(بسکتبال) فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان بام 3 مقطع 2 نما سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر و یا سرزمین محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، […]

نقشه سالن فوتسال
تومان ۱۷,۵۰۰

شماره فایل : 837- نقشه سالن فوتسال فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات 1 مقطع 1 نما 3 رندر سالن های ورزشی مکان‌های وسیع تفریحی هستند که همانند سالن‌های سینما و تئاتر از شاخصه‌های معماری شهر محسوب می‌گردند. زمین ورزشی ترکیبی از عناصر مختلف (نظیر ردیف‌های صندلی، راه‌پله‌ها و گذرگاه‌ها، […]