دانلود نشریه ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه شامل: مرحله شناسایی مرحله توجیهی مرحله تفضیلی استاندارد پیش رو به عنوان کتاب مرجع شامل: راهکارها، دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهایی است که برای مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه در مرحله شناسایی ضروریاست. بخشی از این استاندارد نیز به روش تهیه گزارش ارزیابی زیست […]

دانلود نشریه فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه

به نظر می رسد ارائه تعریفی از مهندسی رودخانه در این مقدمه، به ویژه با توجه به نوپا بودن این رشته، مدخل مناسبی بر این فهرست خدمات باشد. بیان زیر تعریفی است از مهندسی رودخانه که در این کمیته تدوین شده است: مهندسی رودخانه به اقداماتی گفته می شود که در زمینه مطالعات ، ساخت […]

دانلود نشریه دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T)

آزمایش نفوذ استاندارد ، مقاومت خاک کف گمانه را در مقابل نفوذ یک نمونه گیر فولادی به شکل استوانه تعیین نموده و نمونه دست خورده برای شناسایی خاک فراهم می سازد. مقاومت نفوذ را می توان به خصوصیات خاک و تغییرات ان ارتباط داد. اساس آزمایش بر سقوط یک چکش به وزن 63.5 کیلوگرم از […]

دانلود نشریه آزمایش های پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

دستگاه پرسیومتر را در سال 1930 کوگلر و شیدیگ به کار گرفتند. در سال 1957 منارد با تکمیل این دستگاه کاربرد آن را توسعه بخشید، به گونه ای که اکنون یکی از وسایل مهم در آزمایش های درجا به شمار می رود. یکی از نکته های جالب توجه در آزمایش پرسیومتری، اندازه گیری توام پارامترهای […]

دانلود نشریه برنامه ریزی آزمایش های رسوب

آزمایشگاه های رسوب به مفهوم استاندارد آن، وظایف معین و برنامه کاری مشخصی را دارد که اهم آن ها را می توان در : تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق، نمونه های رسوبات بار بستر رودخانه ها، رسوبات مخازن و تعیین دانه بندی آن ها، چگالی دانه های رسوب و … دانست. از نظر برنامه […]

دانلود نشریه تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها

عموما مخازن سدها مهم ترین نقش را در سیستم های منابع آب دارند و از نظر اقتصادی و اجتماعی بهره برداری بهینه از آن ها ضروری است. در حالتی که سدی بر روی رودخانه ای ساخته شود، به جا ماندن تمامی یا بخشی از رسوبات در مخزن سد غیرقابل اجتناب است. در نتیجه به تدریج […]

دانلود نشریه تعیین بار بستر به روش مایر – پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)

در این نشریه به “تعیین بار بستر به روش مایر – پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)” پرداخته شده است. مسائل مربوط به ساماندهی رودخانه ها و طراحی و بهره برداری از سیستم های انتقال آب، نیاز مبرمی به محاسبه دبی رسوبات منتقل شده به صورت بار بستر و بار معلق دارد. در حقیقت حصول […]

دانلود نشریه برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرح های توسعه منابع آب

در این نشریه به “ برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرح های توسعه منابع آب” پرداخته شده است. استفاده از فنون برنامه ریزی در مدیریت منابع آب بیش از 50 سال سابقه دارد. این برنامه ریزی در قالب تهیه طرح های منفرد یا مجموعه ای از طرح ها انجام گرفته است. امروزه برنامه ریزی […]

دانلود نشریه بازرسی در سدهای بزرگ

هدف از تدوین “نشریه بازرسی در سدهای بزرگ” تهیه کتابچه راهنمایی است، شامل: مجموعه بازرسی ها از سد و تاسیسات وابسته به نحوی که هم بتواند مورد استفاده سازمان های بهره برداری کننده قرار گرفته و هم به عنوان الگویی در تهیه دستورالعمل های بازرسی سدها مورد استفاده طراحان و دست اندرکاران صنعت سدسازی واقع […]

دانلود نشریه مبانی محاسبات اقتصادی طرح های توسعه منابع آب

با توجه به اهمیت روز افزون سنجه های اقتصادی طرح ها در تصمیم گیری های مدیریتی و ضرورت همسان سازی عوامل موثر در محاسبات هزینه و فایده ها، ضوابط استانداردی برای مطالعات و برنامه ریزی طرح های ملی تامین آب کشاورزی تعیین شده است. تهیه ضوابط مذکور بر اساس بررسی های انجام شده در دفتر […]