دانلود استاندارد ساختمان- درزگیرها- تعیین خواص چسبندگی/پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری خواص چسبندگی/پیوستگی درزگیرها با رفتار غالب الاستیکی که در درزگیری ساختمان ها به کار میروند میباشد . آزمونه ها از درزگیر مورد آزمون که به دو سطح موازی چسبیده اند، تهیه میشوند. پس از قرارگیری در معرض چرخه فشار و کشش تحت شرایط مشخص، آزمونه ها برای […]

دانلود استاندارد یراق آلات ساختمانی- مقاومت به خوردگی- الزامات و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مربوط به مقاومت به خوردگی یراق آلات ساختمانی درب ها، پنجره ها، پشت پنجره ای ها و دیوار کشی پرده ای است. این استاندارد الزامات روش رده بندی کردن مقاومت به خوردگی یراق آلات ساختمانی بر اساس عملکرد آن ها در آزمون پاشش نمک خنثی فراهم می کند. […]

دانلود استاندارد یرآق آلات ساختمانی- دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره – الزامات و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های آزمون و الزامات محور و اجزای چفت و بست، گشتاور عملگر، میزان لقی مجاز و ایمنی، حرکت زاویه ای ازاد و ناهم راستایی، دوام، مقاومت استاتیکی و مقاومت به خوردگی برای دستگیره های اهرمی فنردار و بدون فنر، دستگیره درب، ضربه گیر و نیز دستگاه های مشابه […]

دانلود استاندارد یراق آلات ساختمانی- اتصالات پشت پنجره ای- الزامات و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات عمکردی مربوط به استحکام و دوام یراق آلات برای عمل کردن  قاب های شیشه خور پشت پنجره ای متحرک که شامل الزامات و روش های آزمون هستند، است. این استاندارد برای یراق آلات مربوط به پشت پنجره ای های لولا پهلو و لولا بالا که دارای یک یا تعداد […]

دانلود استاندارد انبساط و آب انداختگی گروت های مخلوط شده تازه برای بتن پیش آکنده در آزمایشگاه- روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار انبساط و آب انداختگی سطحی گروت سیمان هیدرولیکی مخلوط شده تازه که به طور عمده در ساخت بتن با سنگدانه پیش آکنده و گروت های اعضای پس کشیده سیمانی استفاده می شود،است. این استاندارد براب گروت سیمان هیدرولیکی در حالتی که حاوی سنگدانه های […]

دانلود استاندارد سازگاری حرارتی بین بتن و پوشش رزین- اپوکسی- روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای شناسایی آن دسته از فرمولاسیون هایی است که بر پایه رزین اپوکسی بوده و به عنوان پوشش بتن استفاده میشوند که با قرار گرفتن در معرض تغییرات دمایی، امکان  جداردگی از سطح بتن را دارند. این تغییرات دمایی ممکن است در محل پروژه ها بروز نماید . این […]

دانلود استاندارد  بتن- مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی – روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای ارزیابی مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف به عنوان عناصر تقویت کننده مورد استفاده در بتن است. مقاومت قلیایی توسط قرار دادن میله های پلیمری تقویت شده با الیاف در محیط قلیایی آبی، با یا بدون تنش کششی مداوم و سپس آزمون آن ها تا شکست در […]

دانلود استاندارد وسایل تعیین تغییر طول خمیر سیمان، ملات و بتن سخت شده-آیین کار

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تهیه نمونه ها برای تعیین تغییر طول خمیر سیمان، ملات و بتن سخت شده و وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعیین تغییرات طول آنها و دستورالعمل کاربردشان می باشد. روش های آماده سازی و عمل آوری آزمونه ها، شرایط آزمون و […]

دانلود استاندارد  اتاق اختلاط، محفظه رطوبت، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان های هیدرولیکی و بتن ها-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های لازم برای اتاق های اختلاطی که نمونه های خمیری یا ملات– های سیمانی هیدرولیکی در آنها آماده میشوند و همچنین برای محفظه های رطوبت، اتاق های رطوبت و حوضچه های آبی که در آنها نمونه های خمیری یا ملات های سیمانی هیدرولیکی و بتن نگهداری میشوند، است.  در […]

بتن – چگالی و نفوذ آب بتن سخت شده – روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های آزمون اندازه گیری چگالی و نفوذ آب بتن سخت شده می باشد.  نسبت جرم به واحد حجم بتن سخت شده، چگالی بتن سخت شده نامیده می شود .  این روش درخصوص بتن سبک، بتن معمولی و بتن سنگین کاربرد دارد که بر اساس تفاوت در میزان رطوبت و آب […]