دانلود نشریه دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب

آب منشا حیات موجودات زنده است . برای ادامه زندگی انسان آب پاکیزه ضروری می باشد. امروزه ، آب رکن اساسی در توسعه پایدار جوامع بشری به شمار می رود. در این نشریه به عنوان اولین فرآیند سالم سازی آب، دستورالعمل استاندارد آزمایش تعیین مجموع کلی فرم ها و کلی فرم مدفوعی با روش های […]

دانلود نشریه راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن

تعیین عمق فرسایش در محدوده پایه پل ها مستلزم آگاهی از نحوه جابه جایی مواد رسوبی بستر رودخانه ها است. پایه پلها جریان عادی رودخانه را مختل میکند و تلاطم و اغتشاش حاصل از آن موجب فرسایش مواد رسوبی موجود در اطراف پایه میشود. چاله فرسایشی ایجاد شده در اطراف پایه به شکل و مشخصات […]

دانلود نشریه ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)

نشریه حاضر شامل فصل های زیر است: 1.کلیات 2.عملیات خاکی 3.کارهای فلزی، تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی 4.عملیات لوله گذاری 5.روشهای آبیاری بارانی 6.روشهای آبیاری موضعی 7.تجهیزات الکتریکی سیستمهای آبیاری تحت فشار برخی فصول مشترک در این نشریه با نشریه شماره 108دفتر امور فنی و تدوین معیارها با عنوان “مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و […]

دانلود نشریه فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ)

همه ساله بخش عمده ای از آبهای سطحی کشور از دسترس مصرف کنندگان خارج و از طریق رودخانه ها و جریان سیلاب ها به دریاها و یا دریاچه هایی می ریزد که عموما آب آن ها شور و غیرقابل استفاده می باشد. این پدیده در شرایطی وقوع می یابد که به علت کمبود آب و […]

دانلود نشریه فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)

دامنه این مطالعات شامل جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز از مناطق مورد مطالعه، انجام بررسی ها و آزمایش های لازم، طراحی ها و تهیه نقشه های مقدماتی گزینه های پیشنهادی و بالاخره مقایسه معایب و محاسن، بازده اقتصادی، اثرات اجتماعی و زیست محیطی آن ها با یکدیگر می باشد، بنحویکه بر اساس این اطلاعات […]

دانلود نشریه اتصالات در سازه های فولادی

انواع جوش مورد استفاده در کارهای ساختمانی عبارتند از : جوش گوشه،جوش شیاری با نفوذ کامل، جوش شیاری با نفوذ نسبی، جوش انگشتانه و کام در نقشه ها باید اطلاعات کامل جوش، شامل محل، نوع، اندازه، طول و سایر اطلاعات لازم به طور واضح نشان داده شود. همچنین لازم است جوش های کارخانه ای و […]

دانلود نشریه دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب

مطالعه و ارزیابی کیفی آب بخش مهمی از بررسی های منابع آب را شامل می شود. با تحلیل داده های غلظتی عناصر و مواد آلاینده موجود در آب، می توان آن را از نظر کاربری در مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، گروه بندی نمود. ارزشیابی طبیعی و کاربردی آب بر اساس کیفیت ان ارزیابی می […]

دانلود نشریه 1-دستورالعمل تعیین اسیدیته و قلیاییت آب  2دستورالعمل تعیین نیتروژن آب

اسیدیته یکی از مشخصه های اختصاصی مهم آب های طبیعی و الوده بشمار می رود.ایرانی ها از گذشته های دور با اینگونه اب ها که بدانها “ابهای ترش”می گفتند اشنا بوده و از اثرات ان اطلاع داشتند. اسیدیته در تعادل ترکیبات کربنی، دارای مسیر مطالعاتی معینی در چرخه آبی می باشند. سیستم هائی که دارای […]

دانلود نشریه آیین نامه ایمنی راه های کشور

نشریه حاضر، جلد اول آیین نامه ایمنی راه ها تحت عنوان “مبانی طرح ایمن راه” است. این جلد شامل . سه فصل است در این جلد مطالبی در خصوص معرفی ایمن راه، عوامل مؤثر بر ایمنی، عامل انسانی، تعریف و ساختار سامانه مدیریت ایمنی، ویژگیهای راه ایمن و ضوابط و رهنمودهای لازم برای فراهم کردن […]

دانلود نشریه آیین نامه ایمنی راه ها  (ایمنی ابنیه فنی)

آیین نامه ایمنی راه ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهرهبرداری راهها، توسط گروهی محقق و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل و اداره کل ایمنی و حریم راهها با بررسی تعدادی از معتبرترین آیین نامه ها، معیارها و توصیه های فنی بین المللی موجود در زمینه ایمنی راهها تهیه شده است. به این […]