دانلود نشریه دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب

آب منشا حیات موجودات زنده است . برای ادامه زندگی انسان آب پاکیزه ضروری می باشد. امروزه ، آب رکن اساسی در توسعه پایدار جوامع بشری به شمار می رود. در این نشریه به عنوان اولین فرآیند سالم سازی آب، دستورالعمل استاندارد آزمایش تعیین مجموع کلی فرم ها و کلی فرم مدفوعی با روش های […]

دانلود نشریه راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن

تعیین عمق فرسایش در محدوده پایه پل ها مستلزم آگاهی از نحوه جابه جایی مواد رسوبی بستر رودخانه ها است. پایه پلها جریان عادی رودخانه را مختل میکند و تلاطم و اغتشاش حاصل از آن موجب فرسایش مواد رسوبی موجود در اطراف پایه میشود. چاله فرسایشی ایجاد شده در اطراف پایه به شکل و مشخصات […]

دانلود نشریه ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)

نشریه حاضر شامل فصل های زیر است: 1.کلیات 2.عملیات خاکی 3.کارهای فلزی، تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیکی 4.عملیات لوله گذاری 5.روشهای آبیاری بارانی 6.روشهای آبیاری موضعی 7.تجهیزات الکتریکی سیستمهای آبیاری تحت فشار برخی فصول مشترک در این نشریه با نشریه شماره 108دفتر امور فنی و تدوین معیارها با عنوان “مشخصات فنی عمومی شبکه های آبیاری و […]

دانلود نشریه فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ)

همه ساله بخش عمده ای از آبهای سطحی کشور از دسترس مصرف کنندگان خارج و از طریق رودخانه ها و جریان سیلاب ها به دریاها و یا دریاچه هایی می ریزد که عموما آب آن ها شور و غیرقابل استفاده می باشد. این پدیده در شرایطی وقوع می یابد که به علت کمبود آب و […]

دانلود نشریه فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)

دامنه این مطالعات شامل جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز از مناطق مورد مطالعه، انجام بررسی ها و آزمایش های لازم، طراحی ها و تهیه نقشه های مقدماتی گزینه های پیشنهادی و بالاخره مقایسه معایب و محاسن، بازده اقتصادی، اثرات اجتماعی و زیست محیطی آن ها با یکدیگر می باشد، بنحویکه بر اساس این اطلاعات […]

دانلود نشریه دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب

مطالعه و ارزیابی کیفی آب بخش مهمی از بررسی های منابع آب را شامل می شود. با تحلیل داده های غلظتی عناصر و مواد آلاینده موجود در آب، می توان آن را از نظر کاربری در مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، گروه بندی نمود. ارزشیابی طبیعی و کاربردی آب بر اساس کیفیت ان ارزیابی می […]

دانلود نشریه 1-دستورالعمل تعیین اسیدیته و قلیاییت آب  2دستورالعمل تعیین نیتروژن آب

اسیدیته یکی از مشخصه های اختصاصی مهم آب های طبیعی و الوده بشمار می رود.ایرانی ها از گذشته های دور با اینگونه اب ها که بدانها “ابهای ترش”می گفتند اشنا بوده و از اثرات ان اطلاع داشتند. اسیدیته در تعادل ترکیبات کربنی، دارای مسیر مطالعاتی معینی در چرخه آبی می باشند. سیستم هائی که دارای […]

دانلود نشریه راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها

محدودیت منابع آبی کشور و افزایش روزافزون نیازهای آبی در زمینه های شرب، کشاورزی، صنعت، تولید برق، مسائل زیست محیطی و .. ایجاب می نماید که مطالعات برنامه ریزی و مدیریت منابع آب به منظور ذخیره سازی و بهره برداری بهینه از مخازن سدها به نحو مطلوب و در چهارچوب اهداف طرح، با توجه به […]

دانلود نشریه تعیین بار کل رسوب رودخانه ها به روش انیشتین و کلبی

تعیین بار کل رسوب رودخانه ها که به صورت بار بستر و بار معلق منتقل می شود، یکی از مسائل مهم و در عین حال مشکل است. مشکل از این لحاظ که تا کنون روشی جامع و قاطع برای چنین امری ابداع نشده است. حتی امروزه نیز مقالات و روش های متعددی در نشریات علمی […]

دانلود نشریه دستورالعمل نمونه برداری آب

ارزیابی کیفی منابع آبی و مطالعات هیدروژئوشیمیایی  به صحت و دقت آزمایش های فیزیکو شیمیایی، باکتریولوژیکی و … بستگی دارد. داده های حاصل با نحوه برداشت آب در ارتباط می باشد. بدیهی اسن در بکارگیری روش های پیشرفته آزمایشگاهی چنانچه نمونه برداری آب از منبع اصلی با شرایط علمی و استاندارد مطابقت نداشته باشد، نتایج […]