دانلود جزوه مهندسی زلزله از افشین سالاری

مقیاس های اندازه گیری زلزله: 1- مقیاس های اندازه گیری شدت زلزله : احساس و ادراک و خرابی ناشی از زلزله 2-مقیاس های اندازه گیری بزرگی شدت زلزله: انرژی آزاد شده از زلزله (ریشتر) دلایل عدم استفاده از مقیاس ریشتر: 1-مرکز زلزله دقیقاً یک نقطه نمی باشد. 2-زلزله نگار درفاصله دقیقاً 100km وجود ندارد. 3-بزرگی زلزله […]

دانلود جزوه اصول مهندسی زلزله از ابراهیم فدائی

بررسی گسلش و امواج منتشر شده در درون زمین و خصوصیات تحریک ناشی از زلزله و تغییرات آن در مسیر انتشار امواج. زلزله شناسی نامیده می شود. منشا زلزله: مقبول ترین نظریه در بین لرزه شناسان، نظریه حرکات زمین ساخت صفحه ای(Plate tectonics) است که بر اساس آن پوسته زمین مرکب از ۶صفحه لیتوسفری بزرگ و […]

دانلود جزوه ی اصول مهندسی زلزله از احمدرضا جعفری

زوش های تحلیل سازه ها در برابر نیروی زلزله به دو دسته تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی تقسیم بندی می شود. تحلیل دینامیکی برای همه سازه ها مجاز می باشد اما تحلیل استاتیکی در ساختمان های منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه و ساختمان های نامنظم تا 5 طبقه و یا […]

دانلود جزوه درس مهندسی زلزله

علم مهندسی زلزله، علم نوبنیادی است که در ابتدای قرن بیستم زاده شد. قبل و از ابداع و نصب دستگاه های شتابنگار، علم دینامیک سازه ها نقشی در مهندسی زلزله نداشت. با انتشاز شتاب نگاشت های ثبت شده در غرب آمریکا در دهه 60 و محاسبه طیف های پاسخ آن ها توسط کامپیوتر، دینامیک سازه […]