استفاده ی بهینه از همه فضاها در طراحی داخلی خانه های کوچک

شرایط زندگی امروز به گونه ایست که بخش زیادی از ساکنان شهرهای بزرگ ، ناگریزند خانه های کوچک را برای زندگی انتخاب کنند . طراحی داخلی فضاهایی با متراژ کم به مراتب دشوار تر از خانه های بزرگ است چرا که طراح باید از تمام قسمت های خانه های کوچک نهایت استفاده را ببرد و […]