دانلود راهنمای مدلسازی با نرم افزار ABAQUS از ضیایی و پیغاله

نرم افزار  ABAQUSیک نرم افزار اجزاء محدود قدرتمند است که در عین توانایی های گسترده، به سادگی قابل یادگیری و استفاده است. روش اجزاء محدود یا روش المانهای محدود که به اختصار  FEMنامیده میشود، روشی عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی و نیز حل انتگرالها است. اساس کار این روش یا حذف کامل معادلات […]

دانلود کتاب مکانیک خاک کاربردی با برنامه های آباکوس

نرم افزارABAQUS یک نرم افزار اجزاء محدود قدرتمند است که در عین توانایی های گسترده، به سادگی از طریق کتاب آباکوس قابل یادگیری و استفاده است. روش اجزاء محدود که در کتاب آباکوس ، روش المان های محدود (Finite Element Method)که به اختصار FEM نامیده می شود، روشی عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی […]

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل المان محدود با نرم‌افزار متلب و آباکوس

در کتاب مقدمه ای بر تحلیل المان محدود با نرم‌افزار متلب و آباکوس ابتدا مفاهیم ارائه شده و پس از آن به حل مثال در رابطه با مفاهیم گفته شده می‌پردازد. پس از آن به حل مثال ها با نرم‌افزرا متلب و تحلیل کد‌های آن می‌پردازد. از فصل ۱تا فصل ۴ به بررسی ماتریس سختی […]