دانلود آموزش نرم افزار Plaxis 3D ترجمه رضا زاهدی نژاد، سعید ناصری و امیر نصیری

ورژن سه بعدی از نرم افزار پلکسیس که با عنوان PLAXIS-3D معرفی می گردد با هدف آنالیز و تجزیه و تحلیل مسائل سه بعدی در حوزه ی پی کاربرد دارد.نسخه سه بعدی از نرم افزار پلکسیس دارای توانایی حل مسئله در سه بعد است و این موضوع نقطه قوت آن در مقابل نسخه دوبعدی نرم […]