دانلود جزئیات اجرایی نما

جزئیات اجرایی نما: -نمای ساپورت دیوارهای سبک و روی درگاه پنجره -نمای دیوار آجرنمای سنتی باکوربند -نمای دیوار آجرنمای سنتی ببدون کوربند -نمای دیوار اجزنمای دوغابی باکوربند -جزئیات نماسازی سیمان سفید تخته ماله ای، سیمان شسته یا سیمان چکشی –جزئیات سنگ کاری نما با نصب سنگ به روش دوغابی -جزئیات سنگ کاری نما با نصب […]

دانلود جزئیات اجرایی نعل درگاه

جزئیات اجرایی نعل درگاه: -جزئیات نعل درگاه پنجره نصب به بر خارج دیوارهای دوجداره با امکان ایجاد جا پرده ای -جزئیات اجرای نعل درگاه و اتصال پروفیل پنجره -جزئیات نعل درگاه بارابیتس بندی در دیوارهای یک اجره –جزئیات نعل درگاه با تیراهن در دیوارهای یک آجره -جزئیات نعل درگاه با نبشی در دیوارهای یک آجره […]

دانلود جزئیات اجرایی کف سازی

جزئیات اجرایی کف سازی: -جزئیات کف سازی سالن –جزئیات کف سازی پیلوت -جزئیات کف سازی سرویس بهداشتی -جزئیات پلان کفسازی بام -جزئیات کفسازی ساختمان روی زمین طبیعی -جزئیات کفسازی ساختمان روی زمین طبیعی با عایق رطوبتی -جزئیات کفسازی سرویس بهداشتی بر روی زمین طبیعی    دانلود جزئیات اجرایی کف سازی  حجم فایل:371.23 کیلوبایت

دانلود جزئیات اجرایی عایقکاری

در ادامه جزئیات اجرایی عایقکاری را جهت دانلود شما دوستان عزیز قرار داده ایم. -جزئیات عایق کاری دیوار پلکانی زیرزمین پشت به فشار خاک پرو زمین رانشی در حالت امکان دسترسی به پشت دیوار -جزئیات عایق کاری حرارتی کف طبقه اول -جزئیات عایق کاری دیوار زیرزمین در حالتی که امکان دسترسی به پشت دیوار ممکن […]

دانلود جزئیات اجرایی سقف

در ادامه جزئیات اجرایی سقف را جهت دانلود شما دوستان عزیز قرار داده ایم. -جزئیات پوشش سقف های شیبدار با سازه چوبی و لمبه ازرو با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولاین یا مشابه -جزئیات پوشش سقف های شیبدار با سازه فلزی با پوشش ورق های موجدار و یا مشابه سفال آندولاین […]

دانلود جزئیات اجرایی سرویس بهداشتی

در ادامه جزئیات اجرایی سرویس بهداشتی را جهت دانلود شما دوستان قرار داده ایم. –جزئیات نصب زیردوشی -جزئیات نصب توالت فرنگی -جزئیات آبرو سرویس -جزئیات دوش در کف و توالت ایرانی(کف بدون پوتر سازه) -جزئیات دوش روی کف و توالت ایرانی -جزئیات نصب توالت ایرانی -جزئیات نصب دستشویی -جزئیات دوش روی کف و توالت ایرانی […]

دانلود جزئیات اجرایی دیوار محوطه

در ادامه جزئیات اجرایی دیوار محوطه که شامل عناوین زیر است را جهت دانلود شما دوستان عزیز قرار داده ایم. -جزئیات دیوار محوطه با ازاره های سنگی -جزئیات دیوار محوطه با بلوک سیمانی و ازاره سنگی -جزئیات درپوش بتنی روی دیوار محوطه با شیب دو طرفه -جزئیات درپوش بتنی روی دیوار محوطه با شیب یک […]

دانلود جزئیات اجرایی دیوار

در ادامه جزئیات اجرایی دیوار را جهت دانلود شما دوستان قرار داده ایم، که شامل موارد زیر می باشد: جزئیات دیوار بین سرویس بهداشتی و سالن و کفسازی جزئیات دیوار بین سرویس بهداشتی و ابدارخانه و کفسازی ان آجرچینی دیوار یک آجره با آجر فشاری آجرچینی دیوار دو آجره با آجر فشاری چزئیات نصب پنجره […]

دانلود جزئیات اجرایی درز انبساط

در ادامه جزئیات اجرایی درز انبساط را که شامل موارد زیر است جهت دانلود شما دوستان عزیز قرار داده ایم. -جزئیات پوشش درز انبساط در کف یا مصالح آلومینیومی –جزئیات درز انبساط در سقف کاذب رابیتس از نوع ورق -جزئیات پوشش درز انبساط در کف طبقات با مصالح آلومینیومی -جزئیات درز انبساط در گوشه بین […]