دانلود جزوه مقاومت مصالح دکتر جوهرزاده از دانشگاه تهران

مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح فراهم کردن دست مایه ای است که مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ماشینهای گوناگون و […]

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 دکتر امیرعباس فاطمی

هدف اصلی درس مقاومت مصالح این است که یک مهندس بتواند سازه های تحت بارگذاری را تجزیه و تحلیل کند. اکثر سازه های مهندسی که در صنعت و زندگی روزمره به کار می روند، مانند: شفت ها، فلنج ها و آرماتور در سازه های بتنی، تحت تنش، خمش و پیچش هستند و دانستن این که […]

دانلود کتاب مقاومت مصالح بیرجانسون

مقاومت مصالح به بررسی مواد از نظر مقاومت در برابر نیروهای خارجی و محاسبه‌ی نیروهای ایجاد شده در ان می پردازد. کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون از معروف‌ترین کتاب های مقاومت مصالح می‌باشد و نسخه‌ای که قرار داده شده توسط مهندس پوستی ترجمه شده است. این کتاب دارای مثال‌های متنوع است که مفاهیم را در […]