دانلود آزمون های اجرا نظام مهندسی رشته معماری همراه با پاسخ تستی

بیش از سه دهه از گردهمایی مهندسان معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد. سال‌ها پیش جمعی از مهندسان در حوزه ساخت و ساز تصمیم گرفتند تا سازمانی تاسیس کنند که در آن مهندسان به صورت یکپارچه از قوانین مربوط به مقررات ساختمانی تبعیت کنند. تصویب این قوانین در اواسط دهه پنجاه انجام شد و […]