مجتمع درمانی گلدن سیتی

مجتمع درمانی گلدن سیتی مشخصات پروژه موقعیت :  قشم مساحت زمین : ۲ هزار مترمربع زیربنا : ۵ هزار مترمربع سال طراحی : ۱۳۹۲ کارفرما : نیلی آبی قشم این مجتمع درمانی فوق تخصصی با زیر بنای ۵ هزار متر مربع در دو طبقه بهمراه یک طبقه زیرزمین در سایت شمالی مجموعه گلدن سیتی قشم […]