زندان زنان

طراحی زندان زنان معمار : OOIIO Architecture موقعیت : Reykjavik, Iceland تیم پروژه : Joaquin Millán Villamuelas, Cristina Viacario, Belen Gomez, Lurdes Martinez, Javier Urrutia, Ignacio Jimeno, Kristinn R. Olafsonn مساحت : 9000 متر مربع معماری OOIIO با پیشنهاد بر اساس فضاهای باز و سبز ، نور طبیعی ، گل و چمن برای زندان زنان ایسلند به رد فضاهای تاریک […]

زندان در دانمارک

معمار: C.F. Møller موقعیت پروژه: گاندسلو، دانمارک متراژ پروژه: 32 هزار متر مربع سال اجرای پروژه: 2017 طراحی زندان Storstrøm یکی از بهترین مکان های بازپروری برای مجرمین می باشد که با برنامه جامع طراحی و گسترده خود به بهترین زندان بسته دنیا تبدیل خواهد شد. سلامت ذهنی و فیزیکی زندانیان و کارکنان مجموعه در […]