سرویس بهداشتی بزرگراه بعثت

آدرس پروژه: بزرگراه بعثت، خزانه بخارایی، نیروگاه برق بعثت، تهران آرشیتکت: مولود جلالی فر مساحت: ۸۵ متر مربع تاریخ: ۱۳۸۹ جوایز: پروژه شایسته تقدیر در بخش ساختمان های عمومی، مسابقه جایزه معمار سال ۱۳۹۰ سرویس بهداشتی عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت در محوطه باز شرکت در قطعه زمینی به مساحت ۸۵ متر مربع ،جهت […]