مرکز بازیافت زباله

معماران: BIG موقعیت مکانی: دانمارک، کوپنهاگ شرکای سرپرست پروژه: Bjarke Ingels, David Zahle رهبر پروژه: Nanna Gyldholm Møller تیم طراحی: Julian Salazar, Jesper Henriksen, Karol Borkowski, Paolo Venturella و سایر همکاران کارفرما: Amagerforbrænding مساحت پروژ:1500.0 متر مربع مراکز مدیریت زباله و بازیافت معمولا به عنوان تجهیزات سودمند ، اما با اجتناب از ساخت آن در درون شهر […]