ساختمان مرکز حمل و نقل تجارت جهانی

ساختمان مرکز حمل و نقل تجارت جهانی معمار: سانتیاگو کالاتراوا محل: نیویورک، آمریکا سال اتمام پروژه: 2016 طراحی ساختمان مرکز حمل و نقل تجارت جهانی ؛ مرکز حمل و نقل در خیابان ساختاری مستقل است ، که در امتداد لبه‌ی جنوبی میدان “وج آف لایت ” قرار دارد. همانطور که دانیل لیبسکیند در طرح جامع سایت ، طراحی کرده […]