پردیس سینما ملت

پردیس سینما ملت پردیس سینما- گالری ملت واقع در زمینی به مساحت 6 هزار مترمربع در منتهی الیه جنوب غربی بوستان ملت تهران واقع شده و از این مزیت برخوردار است که از زمین پارک به عنوان محوطه خود استفاده نماید. از آن جا که پارک ملت به عنوان بوستانی با عملکرد شهری و حوزه […]

سینما با لوله های مسی روکار

همانطور که واقفید سینما از جمله فضاهای فرهنگی است که از نظر طراحی و دکوراسیون داخلی کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد که بدین منظور اگر شما به دنبال نمونه موردی برای طراحی از این قبیل فضاها باشید ممکن است کمی با مشکل مواجه شوید. هنگامی که شرکای ONE PLUS طراحی سینمای بین المللی […]

طراحی سینما

در سال 2011، گروه گومون پاته تصمیم گرفت تا ساختمان سینما را به منظور ارتقاء سینماها و بهبود راحتی کاربران بازسازی کند. هدف این است که به تدریج تصویری تا حدودی قدیمی از زنجیره سینما را به روزرسانی کنند، سینما را به مکانی با فعالیت های فرهنگی تبدیل کنند، روز و شب متحرک و به […]