نقشه فضاهای شهری

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 247 نتیجه

مجتمع تجاری با پارکینگ طبقاتی
تومان ۶۷,۵۰۰

فایل شماره : 2279 – مجتمع تجاری با پارکینگ طبقاتی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد:  پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 3 مقطع 2 رندر تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه شهربازی
تومان ۶۳,۷۵۰

شماره فایل : 2238- دانلود نقشه شهربازی این نقشه شامل مدارک زیر می باشد:  سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 2 مقطع     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر […]

نقشه پارک اکولوژی
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل : 2237 – نقشه پارک اکولوژی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان   پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی سیما […]

دانلود نقشه پارک ملی
تومان ۴۸,۷۵۰

شماره فایل : 2236 – دانلود نقشه پارک ملی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان موقعیت پلان محوطه سازی پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع       پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله […]

پلان پارک وسیع
تومان ۴۸,۷۵۰

شماره فایل :2230 – پلان پارک وسیع نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات 3 نما 3 مقطع     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر […]

دانلود پلان پارک تفریحی بزرگ
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل :2229 – دانلود پلان پارک تفریحی بزرگ نقشه پارک تفریحی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 1 مقطع این نقشه در ادامه جهت دانلود و مطالعه شما دوستان قرار داده شده است.   پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا […]

نقشه اسپا و پارک تفریحی
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2224 – نقشه اسپا و پارک تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی […]

نقشه تفریحگاه
تومان ۵۶,۲۵۰

شماره فایل : 2223 – نقشه تفریحگاه  نقشه تفریحی فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان 2 نما     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی سیما […]

پلان پارک تفریحی بزرگ
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل :2222 – پلان پارک تفریحی بزرگ نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی سیما و فضای شهرها […]

نقشه پارک تفریحی-اقامتی-گردشگری
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل : 2221 – نقشه پارک تفریحی-اقامتی-گردشگری نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 5 مقطع   پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش […]

پلان نقشه پارک تفریحی بزرگ
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل : 2214 – پلان نقشه پارک تفریحی بزرگ نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان موقعیت پلان طبقات پلان مبلمان 6 مقطع پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها […]

دانلود نقشه پارک جنگلی
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل : 2209 – دانلود نقشه پارک جنگلی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع پارک  مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی […]

دانلود پلان پارک تفریحی
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل : 2203 – دانلود پلان پارک تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما-مقطع     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش […]

نقشه پارک تفریحی بزرگ
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل: 2200 – نقشه پارک تفریحی بزرگ نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 مقطع     پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی […]

دانلود نقشه پارک تفریحی
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل : 2179 –  دانلود نقشه پارک تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان   پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش مهمی بر روی سیما و […]

دانلود پلان نقشه تفریحی
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2177 – دانلود پلان نقشه تفریحی نقشه پارک فایل مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 3 مقطع پارک تفریحی مسئولین در اکثر نقاط شهر به دلیل آلودگی هوا دست به احداث پارک های کوچک در محله های مختلف زده اند. امروزه پارک ها نقش […]