نقشه های آموزشی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 165 نتیجه

دانلود نقشه مدرسه ابتدایی
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل: 2544 – دانلود نقشه مدرسه ابتدایی در ادامه پلانی از مدرسه جهت دانلود قرار داده شده است  فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی […]

نقشه معماری آموزشگاه
تومان ۶۳,۷۵۰

شماره فایل : 2543 – نقشه معماری آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 […]

دانلود پلان آموزشگاه
تومان ۴۸,۷۵۰

شماره فایل : 2541 – دانلود پلان آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 در […]

نقشه آموزشکده فنی حرفه ای
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2540 – نقشه آموزشکده فنی حرفه ای فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 6 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

پلان موسسه آموزشی
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل : 2539 – پلان موسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

نقشه اتوکدی موسسه آموزشی
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل : 2537 – نقشه اتوکدی موسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 8 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود […]

دانلود نقشه مؤسسه اموزشی
تومان ۵۲,۵۰۰

شماره فایل : 2534 – دانلود نقشه مؤسسه اموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

نقشه معماری موسسه آموزشی
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2532 – نقشه معماری موسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه مدرسه
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل :2530 -دانلود نقشه مدرسه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 در زمینه ی […]

نقشه اتوکدی آموزشگاه
تومان ۴۵,۰۰۰

شماره فایل : 2529 – نقشه اتوکدی آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما     تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود پلان معماری مدرسه 4 طبقه
تومان ۷۸,۷۵۰

شماره فایل : 2526 – دانلود پلان معماری مدرسه 4 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

نقشه اتوکدی مدرسه 
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل : 2525 – نقشه اتوکدی مدرسه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 1 مقطع 2 نما-مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه معماری مدرسه 2 طبقه
تومان ۴۸,۷۵۰

شماره فایل : 2523 – دانلود نقشه معماری مدرسه 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 دیتایل 2 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]

دانلود نقشه مؤسسه آموزشی
تومان ۸۶,۲۵۰

شماره فایل :2522 – دانلود نقشه مؤسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 2 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

دانلود پلان معماری کودکستان
تومان ۴۸,۷۵۰

شماره فایل : 2519 – دانلود پلان معماری کودکستان فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 5 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 […]

دانلود نقشه معماری مدرسه
تومان ۶۳,۷۵۰

شماره فایل: 2518 -دانلود نقشه معماری مدرسه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 در […]