نقشه موسسه ی آموزشی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 33 نتیجه

نقشه معماری آموزشگاه
تومان ۶۳,۷۵۰

شماره فایل : 2543 – نقشه معماری آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 […]

دانلود پلان آموزشگاه
تومان ۴۸,۷۵۰

شماره فایل : 2541 – دانلود پلان آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال 1390 در […]

نقشه آموزشکده فنی حرفه ای
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2540 – نقشه آموزشکده فنی حرفه ای فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 6 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

پلان موسسه آموزشی
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل : 2539 – پلان موسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

نقشه اتوکدی موسسه آموزشی
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل : 2537 – نقشه اتوکدی موسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 8 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود […]

دانلود نقشه مؤسسه اموزشی
تومان ۵۲,۵۰۰

شماره فایل : 2534 – دانلود نقشه مؤسسه اموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

نقشه معماری موسسه آموزشی
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2532 – نقشه معماری موسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

نقشه اتوکدی آموزشگاه
تومان ۴۵,۰۰۰

شماره فایل : 2529 – نقشه اتوکدی آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما     تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه مؤسسه آموزشی
تومان ۸۶,۲۵۰

شماره فایل :2522 – دانلود نقشه مؤسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 2 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

دانلود نقشه آموزشگاه تخصصی
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2514 – دانلود نقشه آموزشگاه تخصصی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود پلان اتوکدی آموزشگاه
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل :  2500 – دانلود پلان اتوکدی آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 2 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود پلان معماری موسسه آموزشی
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل : 2497 – دانلود پلان معماری موسسه آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان پلان موقعیت 1 نما 1 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

دانلود نقشه آموزشگاه فنی حرفه ای
تومان ۸۲,۵۰۰

شماره فایل : 2488 – دانلود نقشه آموزشگاه فنی حرفه ای فایل نقشه فنی حرفه ای مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه معماری آموزشگاه
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل : 2485 – دانلود نقشه معماری آموزشگاه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان 2 دیتایل 4 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون […]

دانلود نقشه معماری آموزشگاه رایانه
تومان ۴۸,۷۵۰

شماره فایل : 2482 – دانلود نقشه معماری آموزشگاه رایانه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان پلان فونداسیون پلان سازه ای 1 دیتایل 2 نما 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها […]

دانلود نقشه مجموعه آموزشی-اقامتی
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل : 2479 – دانلود نقشه مجموعه آموزشی-اقامتی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان مبلمان   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در سال […]