نقشه بیمارستان زیر سطحی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 1 نتیجه

نقشه بیمارستان
تومان ۵۲,۵۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی. مرتفع _ زیرسطحی

نوع : عمومی – نظامی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا،بستری بیمار، درمان سر پایی، مطب پزشکان اورژانس، آزمایشگاه و نمونه گیری، بانک خون، اداری و…

طبقه اول و دوم : جراحی سرپایی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش کودکان، مطب پزشکان، سالن غذاخوری

طبقه سوم : بخش ICU، انبار دارو، مطب پزشکان، بخش بستری، رستوران و…

طبقه چهارم : بخش ICU، انبار دارو، مطب پزشکان، بخش بستری

طبقه پنجم : بخش زایمان، آماده سازی قبل و بعد از عمل، بخش نگهداری از نوزادان، بخش بستری بیماران

طبقه ششم و هفتم : بخش بستری بیماران

طبقه هشتم : اداری

زیر زمین اول : پارکینگ، جراحی لیپاروسکوپی، جراحی عمومی، جراحی تخصصی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،انبار و تجهیزات و…

زیرزمین دوم : پارکینگ،بخش آزمایشهای تصویری، بخش شیمی درمانی, بخش رادیوتراپی و…

زیر زمین سوم : پارکینگ، مورگ، انبار، انباز زباله، رختشورخانه و…

زیرزمین چهارم : پارکینگ

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

1 مقطع

3 نما