نقشه بیمارستان های کوچک S - زیر 100 تختخواب

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 32 نتیجه

نقشه معماری بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۴۵,۰۰۰

شماره فایل :2197 – نقشه معماری بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی که متناسب […]

دانلود پلان معماری بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۸۲,۵۰۰

شماره فایل : 2188 – دانلود پلان معماری بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی […]

دانلود پلان بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۵۶,۲۵۰

شماره فایل : 2184 – دانلود پلان بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی که […]

نقشه بیمارستان عمومی کوچک
تومان ۸۲,۵۰۰

شماره فایل : 2183 – نقشه بیمارستان عمومی کوچک نقشه بیمارستان مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان پلان سازه ای 2 نما 6 مقطع این بیمارستان  بر مبنای تخت بستری در دسته بیمارستان های کوچک و بر مینای فعالیت در دسته بیمارستان عمومی قرار می گیرد. بیمارستان از جمله فضاهایی که […]

نقشه بیمارستان
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل : 2030

نقشه بیمارستان زنان و زایمان
تومان ۱۱۲,۵۰۰

شماره فایل : 2027 – نقشه بیمارستان زنان و زایمان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع   دسته بندی بیمارستان: بر مبنای تخت بستری: کوچک بر مبنای نوع فعالیت: تخصصی(زنان و زایمان) بر مبنای نوع ساخت: ترکیبی(گسترده و مرتفع )    تیم مهندسین آی […]

بیمارستان
تومان ۹۰,۰۰۰

شماره فایل 2026 – بیمارستان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : پلان طبقات پلان مبلمان پلان مشخصات 2 نما 4 مقطع دسته بندی بیمارستان: برمبنای تخت بستری: کوچک بر مبنای نوع فعالیت: عمومی بر مبنای نوع ساخت: ترکیبی(گسترده و مرتفع) تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و […]

نقشه بیمارستان
تومان ۱۰۵,۰۰۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ،پلان فونداسیون

نقشه ی بیمارستان
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل : 2017 – نقشه ی بیمارستان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد :  پلان طبقات پلان مبلمان پلان تاسیسات دسته بندی بیمارستان: برمبنای تخت بستری: کوچک بر مبنای نوع فعالیت: عمومی بر مبنای نوع ساخت: مرتفع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای […]

نقشه بیمارستان
تومان ۴۰,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس،تشخیص و درمان،مطب پزشکان و…

طبقه اول : مطب پزشکان،بستری بیماران،آزمایشگاه و…

طبقه دوم : اتاق های جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

پلان فونداسیون

دتایل و جزییات

1 نما

1 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۳۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

شامل بخشهایی چون : بخش های درمانی، بخش جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران، آزمایشگاه، آزمایشهای تصویری، مشاوره و روان درمانی، زایمان، سالن همایش، کارگاه های آموزشی و…

سایت پلان

پلان مبلمان

3 نما

3 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۴۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

شامل بخشهایی چون : اورژانس، آزمایشگاه، بخش جراحی، بخش زنان و زایمان، مطب پزشکان، اداری،آزمایشهای تصویری، بستری بیماران و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان فونداسیون

2 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۴۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

شامل بخشهایی چون : خدمات عمومی، مطب پزشکان، پاتالوژی، آسیب شناسی، بخش اداری، بخش جراحی، بخش بستری بیماران، سالن همایش، مشاوره و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

2 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۵۲,۵۰۰

بیمارستان

فرم : مرتفع

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

زیر زمین : بخش خدمات عمومی، سالن غذاخوری، رختشورخانه

همکف : اورژانس، مطب پزشکان، انتظار وپذیرش

طبقه دوم : تشخیص و درمان، آزمایشهای تصویری و…

طبقه سوم : بخش جراحی، بخش زنان و زایمان، نگهداری نوزادان، مراقبتهای قبل و بعد از عمل و…

طبقه چهارم : بخش بستری بیماران

طبقه پنجم : بخش اداری

طبقه ششم : بخش جراحی،مراقبتهای ویژه و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

4 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۵۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

شامل بخشهایی چون : اورژانس، تشخیص و درمان، مطب پزشکان، خدمات عمومی، محل جراحی، زنان و زایمان،بستری بیماران، اداری، سردخانه، آشپزخان و …

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

3 نما

3 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۵۰,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس، احیا، درمان سرپایی، جراحی محدود، بخش بستری بیماران، بخش جراحی تخصصی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، رختشورخانه، مطب پزشکان، دندانپزشکی، آزمایشگاه تخصصی، انبار و تاسیسات و…

طبقه اول : مطب پزشکان، بخش اداری، بخش مراقبتهای ویژه و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان تاسیسات

پلان سازه

دتایل و جزییات

4 نما