مجموعه فرهنگی هنری

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 60 نتیجه

نقشه اتوکدی مرکز فرهنگی
تومان ۴۶,۸۷۵

شماره فایل : 2444 – نقشه اتوکدی مرکز فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 1 مقطع 1 پرسپکتیو تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه اتوکدی مجموعه فرهنگی
تومان ۴۵,۰۰۰

شماره فایل : 2441 – دانلود نقشه اتوکدی مجموعه فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 5 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود نقشه اتوکدی مرکز فرهنگی
تومان ۴۶,۸۷۵

شماره فایل : 2440 – دانلود نقشه اتوکدی مرکز فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان پلان سازه ای پلان اندازه گذاری   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط […]

نقشه اتوکدی مجموعه فرهنگی
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل : 2435 – نقشه اتوکدی مجموعه فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 4 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود پلان ساختمان مرکز فرهنگی
تومان ۵۶,۲۵۰

شماره فایل : 2431 – دانلود پلان ساختمان مرکز فرهنگی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت […]

دانلود نقشه خانه فرهنگ 2 طبقه
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل :2428 – دانلود نقشه خانه فرهنگ 2 طبقه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 2 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

نقشه مرکز فرهنگی-آموزشی
تومان ۶۷,۵۰۰

شماره فایل : 2427 –  نقشه مرکز فرهنگی-آموزشی فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 5 رندر   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود […]

نقشه مرکز فرهنگی شهرداری
تومان ۷۵,۰۰۰

شماره فایل : 2426 –  نقشه مرکز فرهنگی شهرداری فایل نقشه فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 نما 2 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه اتوکدی فرهنگسرا
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل : 2425 – دانلود نقشه فرهنگسرا فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 1 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

دانلود نقشه معماری خانه فرهنگ
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل : 2386 – دانلود نقشه معماری خانه فرهنگ فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 2 نما 4 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

پلان مجموعه فرهنگی
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2374 – پلان مجموعه فرهنگی فایل نقشه فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 مقطع تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]

مرکز فرهنگی و هنری
تومان ۷۵,۰۰۰

فایل شماره : 2363 – مرکز فرهنگی و هنری فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده […]

دانلود پلان مجموعه فرهنگی
تومان ۶۳,۷۵۰

شماره فایل : 2360 – دانلود پلان مجموعه فرهنگی فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 2 دیتایل 12 نما 6 مقطع عکس هوایی از موقعیت زمین 1 رندر   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان […]

دانلود پلان مجموعه فرهنگی
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2351 – دانلود پلان مجموعه فرهنگی فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 3 نما 3 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت […]

نقشه مرکز فرهنگی و هنری
تومان ۶۰,۰۰۰

شماره فایل : 2350 – نقشه مرکز فرهنگی و هنری فایل مرکز فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان مبلمان 1 نما 5 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی […]

دانلود نقشه مرکز همایش
تومان ۶۵,۶۲۵

شماره فایل: 2349 – دانلود نقشه مرکز همایش فایل فرهنگی مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان مبلمان 4 مقطع   تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و کارامد در راستای تحقق ارمان ها و اهدافی که در خط مشی شرکت مدون گردیده فعالیت خود را در […]