پلان سینما

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 25 نتیجه

نقشه سینما
تومان ۴۶,۸۷۵

شماره فایل : 1777

طراحی نقشه سینما
تومان ۴۳,۷۵۰

شماره فایل : 992- طراحی نقشه سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 1 مقطع آمفی تئاتر ها یکی از مکان هایی هستند که در هر فضای شهری موجود می باشند. مورد بازدید عموم افراد هستند و مراجعات زیادی به این مکان می شود. لذا باید در طراحی این مکان، تمامی فضاها در […]

نقشه سینما 7 طبقه
تومان ۴۰,۰۰۰

شماره فایل : 913- نقشه سینما 7 طبقه فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان طبقات پلان بام پلان فنداسیون 3 مقطع 2 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. […]

نمونه نقشه معماری سینما مدرن
تومان ۳۷,۵۰۰

شماره فایل : 867- نمونه نقشه معماری سینما مدرن فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان، پلان 2 مقطع 2 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان […]

طراحی نقشه معماری سینما مدرن
تومان ۴۳,۷۵۰

شماره فایل : 866- طراحی نقشه معماری سینما مدرن فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان، پلان آکس بندی ستون 2 مقطع 2 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی […]

طراحی پلان معماری سینما مدرن
تومان ۴۳,۷۵۰

شماره فایل : 865- طراحی پلان معماری سینما مدرن فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان اندازه گذاری، پلان بام 5 مقطع 3 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. […]

نقشه سینما
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 864

نمونه پلان معماری سینما
تومان ۳۷,۵۰۰

شماره فایل : 863- نمونه پلان معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان 1 مقطع سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان باید تمامی فضاهای مربوطه به […]

نمونه نقشه معماری سینما
تومان ۴۳,۷۵۰

شماره فایل : 862- نمونه نقشه معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 4 مقطع 4 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان باید تمامی […]

نمونه طراحی نقشه معماری سینما
تومان ۴۳,۷۵۰

شماره فایل : 861- نمونه طراحی نقشه معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان، پلان 2 مقطع 2 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان […]

نمونه طراحی پلان معماری سینما
تومان ۳۱,۲۵۰

شماره فایل : 860- نمونه طراحی پلان معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، دتایل و جزییات 2 مقطع سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان […]

طراحی پلان معماری سینما
تومان ۳۰,۰۰۰

شماره فایل : 859- طراحی پلان معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان، پلان طبقات 2 مقطع 3 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان […]

طراحی نقشه معماری سینما
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 858- طراحی نقشه معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان، پلان طبقات 2 مقطع سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان باید تمامی […]

نقشه معماری سینما
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 857- نقشه معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان فنداسیون، پلان تاسیسات، دتایل و جزییات 2 مقطع سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی […]

طراحی پلان سینما مدرن
تومان ۵۲,۵۰۰

شماره فایل : 855- طراحی پلان سینما مدرن فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان طبقات، پلان بام 4 مقطع سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان باید تمامی […]

پلان معماری سینما
تومان ۳۱,۲۵۰

شماره فایل : 856- پلان معماری سینما فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: سایت پلان، پلان طبقات 4 مقطع 2 نما سینماها با توجه به نوع موقعیت و کاربری ای که دارند، در طراحی بیشتر از سایر مکان های فرهنگی همچون آمفی تئاتر و … مورد توجه قرار میگیرند. در هنگام طراحی این مکان باید […]