نقشه مسجد

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 25 نتیجه

نقشه مسجد
تومان ۵۶,۲۵۰

دیتایل

نقشه مسجد
تومان ۵۶,۲۵۰

پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان فونداسیون ، دیتایل

نقشه اتوکد مسجد
تومان ۴۳,۷۵۰

شماره فایل : 914- نقشه اتوکد مسجد فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد: پلان مبلمان 1 مقطع 1 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از آن سو […]

دانلود پلان مسجد
تومان ۵۷,۵۰۰

شماره فایل : 218 – دانلود پلان مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 3 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از آن سو که […]

نقشه مسجد تک مناره
تومان ۴۶,۰۰۰

شماره فایل :217 – نقشه مسجد تک مناره فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان فنداسیون 1 مقطع 3  نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود […]

دانلود نقشه مسجد
تومان ۵۷,۵۰۰

شماره فایل : 216 – دانلود نقشه مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان 3 مقطع 3 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل […]

طراحی پلان مسجد
تومان ۴۶,۰۰۰

شماره فایل : 215 – طراحی پلان مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان پلان شیب بندی بام 2 مقطع 6 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می […]

طراحی نقشه مسجد
تومان ۳۴,۵۰۰

شماره فایل : 214 – طراحی نقشه مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات دتایل مناره 1 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از […]

طراحی نقشه اتوکدی مسجد
تومان ۳۴,۵۰۰

شماره فایل : 213 – طراحی نقشه اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات پلان شیب بندی بام 2 مقطع 2 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری […]

نقشه معماری مسجد جامع ترکیه
تومان ۴۰,۲۵۰

شماره فایل : 212 – نقشه معماری مسجد جامع ترکیه فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان طبقات 1 مقطع 3 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود […]

نقشه مسجد جامع شهرک قدس تهران
تومان ۵۰,۰۰۰

شماه فایل : 211 – نقشه مسجد جامع شهرک قدس تهران فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان موقعیت پلان طبقات 3 نما 7 رندر بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری […]

طراحی نقشه مسجد اهل سنت
تومان ۳۴,۵۰۰

شماره فایل : 210 – طراحی نقشه مسجد اهل سنت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 1 نما مشخصات مسجد: پلان مسجد تک مناره که بالای مناره آن یک هلال ماه است که یکی از شاخصه های مساجد اهل سنت می باشد. بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان […]

پلان اتوکدی مسجد
تومان ۵۷,۵۰۰

شماره فایل : 209 – پلان اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 4 مقطع 4 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل از آن […]

دانلود نقشه مسجد اهل سنت
تومان ۵۷,۵۰۰

شماره فایل : 208 – دانلود نقشه مسجد اهل سنت فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان 2 مقطع 4 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل […]

نقشه اتوکدی مسجد
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 207 – نقشه اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: سایت پلان پلان 2 مقطع 4 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود سهل […]

دانلود نقشه اتوکدی مسجد
تومان ۵۰,۰۰۰

شماره فایل : 206 – دانلود نقشه اتوکدی مسجد فایل نقشه مذکور شامل مدارک زیر می باشد: پلان پلان بام 1 مقطع 2 نما بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین المان های شهری می باشند. بی شک طراحی مکان های مذهبی از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود […]